10 Любопитни факта за слънчевата енергия

10 Любопитни факта за слънчевата енергия

1. Инсталацията на Фотоволтаична централа е един от най-икономичните методи за производство на енергия

Един от най-разпространените  източници на енергия - слънчевата енергия, ще стане още по-достъпна с постоянното развитие на технологиите. През последните десет години цената на инсталирането на слънчеви панели е намаляла с близо  60%, което стимулира развитието на индустрията. Само в американската икономика са направени повече от 33 милиарда долара частни инвестиции в соларни инсталации.

2. Съществува повече слънчева енергия, отколкото можем да си представим

Слънцето осигурява изобилие от енергия, която е напълно безплатна. Въпреки че слънцето се намира на 90 милиона мили от нашата планета, светлината може да премине това разстояние за по-малко от 10 минути.

3. Първото използване на фотоволтаици е през 1939 г.

Френският учен Едмонд Бекерел първоначално открива PV ефекта, когато осъзнава, че генерацията на електроенергия от електролитна клетка се увеличава след излагане на светлина.

4. Не е необходимо непрекъснато потребление на ресурси за поддръжката на една соларна инсталация

След като се инсталират слънчевите панели, разходите за поддръжка са минимални в сравнение с конвенционалните методи за производство на електроенергия. Една такава инсталация може да произведе огромни количества електричество без много допълнителни разходи и най-вече без постоянна нужда от някакъв вид гориво, чрез което да работи.

5. Слънчевата енергия е ефективна през цялата година - дори през зимата

Фактически, зимата също е добро време за използване на слънчеви панели. Белият сняг отразява слънчевата светлина, което помага на слънчевите панели да я уловят. Панелите трудно остават затрупани от снега, тъй като топлината го разтапя, а и поставянето им под наклон, подпомага неговото естествено свличане от панела. Въпреки това е добре да бъдат почиствани за да може производството през зимата да бъде максимално ефективно.

6. Космическата индустрия е първата, която използва слънчевата енергия

Един от най-ранните сектори, които приемат възобновяемите технологии, е именно космическият.

Космическият сектор започва да използва възобновяеми технологии за захранване на космически станции още през 1950 година. Най-старият изкуствен спътник в орбита, Vanguard 1, е и първият изкуствен спътник, които е пътувал повече от 6 милиарда мили , захранван от слънчеви клетки. Международната космическа станция също е напълно захранвана от слънчева енергия.

7. Най-големите производители на слънчева енергия са Китай, САЩ и ЕС

Само през 2021 година в Китай, водещият производител на слънчева енергия в света, бяха инсталирани над 50 GW фотоволтаични мощности.

8. Соларната инсталация повишава стойността на имота ви

Още един забележителен факт за соларната енергия е, че разходите ви за електроенергия могат да бъдат намалени драстично, ако инсталирате соларни панели в дома си. Пазарната стойност на подобни жилища надвишава значително цената на сходни имоти без соларни инсталации.

9. Слънчевата енергия е един от най-тихите източници на енергия

Шумовото замърсяване е един от най-значимите съвременни проблеми. Почти всичко, което правим, създава шум, а този шум може да бъде много вреден както за хората, така и за животните. Това е особено вярно относно производството на енергия, поради което големите ветрогенератори например не могат да бъдат разположени близо до нашите домове.

Значителен факт, който следва да се отбележи, като разлика  между слънчевата енергия и другите източници на енергия, е че тя е безшумна. Поради тази причина инсталирането й в дома е безпроблемно.

10. Слънчевата енергия е чиста и екологична

Слънчевата енергия е чиста и зелена енергия, която не замърсява околната среда. Именно и затова през последните години има такова голямо увеличение на броя на инсталациите на слънчеви панели. Компаниите все повече се ориентират към използването на  този изобилен източник.