България стартира схема за отстъпки за слънчева енергия за домакинствата

България стартира схема за отстъпки за слънчева енергия за домакинствата
Снимка:Asurnipal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Българското министерство на енергетиката обяви, че схемата за отстъпки в размер на 240 млн. лева (134 млн. долара) вече е отворена за заявления от домакинства, които искат да инсталират слънчеви системи за затопляне на вода и покривни фотоволтаични масиви, евентуално съчетани със системи за съхранение на енергия в батерии.

Българското министерство на енергетиката стартира схема за отстъпки за слънчева енергия в размер на 240 млн. лева, за да помогне на домакинствата да намалят въглеродния си отпечатък и да намалят сметките си за електроенергия.

Министерството съобщи, че собствениците на жилища вече могат да кандидатстват за финансиране на соларни системи за затопляне на вода, както и на покривни фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да бъдат съчетани със системи за съхранение на енергия в батерии. Заявленията ще се приемат до 10 ноември 2023.

След окончателното одобрение от Европейската комисия общо 140 млн. лв. ще бъдат разпределени от Националния план за възстановяване и устойчивост на България, а останалата сума ще дойде от допълнително финансиране от държавата и частния сектор. Цели 80 млн. лв. ще бъдат разпределени в първия кръг на финансиране.

Съгласно дългоочакваната схема за финансиране разходите за слънчеви системи за подгряване на вода могат да бъдат финансирани изцяло, но не повече от 1961 лв. Фотоволтаичните системи с мощност не по-голяма от 10 kWp ще се финансират до 70% с максимална сума от 15 000 лв. За да получат финансиране, домакинствата трябва да са постоянното местожителство на кандидата и да използват неефективен източник на отопление, като например печки на дърва или въглища, котли или камини.

По данни на SolarPower Europe (SPE) в края на 2022 г. кумулативната инсталирана фотоволтаична мощност в България ще достигне 1,5 GW.

"Целта на България в областта на слънчевата енергия остава ниска, тъй като през 2040 г. фотоволтаиците ще осигуряват само 2,6 % от електроенергията", се казва в прогнозата на SPE за пазара на слънчева енергия в ЕС за периода 2022-26 г. "Въпреки това България се възползва от високите нива на облъчване, особено в южната част на страната, и разполага с важен соларен потенциал, който не е отразен в настоящата цел."

През 2020 г. SPE прогнозира, че България ще достигне 3,8 GW до 2024 г., като по този начин ще надхвърли целта си за 2030 г. Очаква се динамиката да бъде подкрепена главно от несубсидирани големи соларни проекти, изградени по силата на споразумения за изкупуване на енергия (СИЕ).

Въпреки това през октомври 2022 г. електроенергийният системен оператор на България разкри, че е приел заявления за изграждане на нови проекти за възобновяема енергия с обща инсталирана мощност от над 24 GW - два пъти повече от инсталирания производствен капацитет на страната. Той заяви, че новите проекти изискват значително разширяване на мрежата и че разговаря с потенциални инвеститори за необходимите действия.

Електроенергийният парк на България е доминиран от електроцентрали, работещи с лигнитни и каменни въглища, чийто капацитет е 4,5 GW. Неводородните възобновяеми енергийни източници съставляват около 2,3 GW, водните - 3,2 GW, ядрените - 2 GW, а природният газ - 600 MW.