BSW: Търсенето на слънчеви системи в Германия ще нарасне с „двуцифрен процент“ през 2023 г

BSW: Търсенето на слънчеви системи в Германия ще нарасне с „двуцифрен процент“ през 2023 г
Снимка: Bundesverband Solarwirstchaft

Bundesverband Solarwirstchaft (BSW), германска организация за търговия със слънчева енергия, обяви редица прогнози за бъдещето на немската слънчева енергия, включително „двуцифрен процент“ ръст в търсенето на слънчеви енергийни системи в страната до края на годината.

Цифрите на BSW са окуражаващи за тези, които участват в слънчевия сектор. Компанията казва, че търсенето на батерии, свързани със слънчева енергия, „ще нараства все по-бързо“.

Те посочват проучване, проведено през май, където 77% от анкетираните собственици на имоти казват, че биха си купили слънчева система за генериране на електричество или топлина. Това е допълнително доказателство за нарастващия интерес на Германия към соларния сектор.

„Почти всички признаци сочат растеж“, каза Карстен Кьорниг, управляващ директор на BSW. „Слънчевите енергийни системи са евтини, броят на квалифицираните техници нараства, ситуацията с доставките се подобрява и пазарните бариери постепенно отпадат.“

Новината следва по-ранни данни от BSW, които предполагат, че местната слънчева енергия ще бъде движеща сила в бъдещето на сектора за чиста енергия в Германия. Според данните на BSW, публикувани през февруари, броят на домашните покривни слънчеви инсталации се е увеличил с 40% от 2021 г. до 2022 г., спомагайки за генерирането на 7,2 GW нов капацитет, добавен през 2022 г., което е 28% увеличение на обема на добавения капацитет в сравнение с предходната година.

Въпреки това остават въпроси за това как Германия може да изпълни амбициозните цели за слънчева енергия, поставени от собственото й правителство. Въпреки нарастващото търсене на слънчева енергия в страната, предлагането изостава. Правителството си поставя за цел инсталирането на 215 GW слънчев капацитет до 2030 г., така че продукцията на Германия ще трябва да се утрои до края на десетилетието.

Споразуменията за закупуване на енергия (PPA) могат да бъдат средство за включване на германски компании в процеса на декарбонизация. През 2022 г. броят на слънчевите инсталации в германските предприятия е спаднал до 1,2 GW, около една трета от които, са инсталирани на покриви на жилищни сгради.

По-рано тази година средната цена на PPA за слънчева енергия, подписани в Европа, падна за първи път от две години и това понижаване на цените може да насърчи компаниите, които все още не са подписали споразумения за възобновяема енергия, да обмислят инвестирането в PPA.