Engie ще инсталира батерии за съхранение 380 MW/1.52 GWh в Белгия

Engie ще инсталира батерии за съхранение 380 MW/1.52 GWh в Белгия
Снимка: Engie SA

Френската Engie SA подаде заявления за изграждането на три проекта с батерии за съхранение на произведената ел. Енергия в Белгия, с обща мощност 380 MW. Мястото в Kallo има потенциал за разполагане  на батерии с капацитет от 100 MWh, докато това във Vilvoorde може да стане дом на съоръжение с поне 200 MWh. Тези две системи ще могат да доставят съхранена електроенергия за захранване съответно на 48 000 и 96 000 семейства. Междувременно в Drogenbos, Engie вече разполага с 6 MWh батерии в експлоатация и планира да добави още 80 MWh.  И трите обекта са собственост на Engie. Ако проектите  бъдат изпълнени, ще помогнат за посрещане на нарастващата нужда от гъвкавост и балансиране на електропреносната мрежа на Белгия и ще насърчат внедряването на възобновяеми енергийни източници, отбелязват от френската компания.

Според най-новата статистика от Международната агенция за възобновяема енергия, Белгия имаше инсталирана мощност на слънчеви панели от 6.9 GW към края на 2022 г. Общата мощност на възобновяемите източници на енергия в страната достигна 13.0 GW.