ЕС планира да добави 69 GW възобновяеми мощности през 2023 г

ЕС планира да добави 69 GW възобновяеми мощности през 2023 г
Снимка: Glyn Lowe

ЕС планира да добави 69 GW слънчеви и вятърни мощности през 2023 г. Това е 17% увеличение на годишна база според последния доклад, представящ прогреса на плана REPowerEU една година след стартирането му.

Докладът на ЕС цитира статистически данни от Евростат и Solar Power Europe, които показват, че комбинираният капацитет на слънчева и вятърна енергия през 2022 г. е бил 56 GW, от които 41 GW от слънчева енергия. Solar Power Europe е изчислила, че инсталираният слънчев капацитет може да нарасне до 54 GW през 2023 г. или дори до 68 GW (в най-добрите условия), което представлява увеличение от 31,7%-65,8%.

Допълненията през 2023 г. се равняват на годишно спестяване на 13 милиарда кубични метра газов еквивалент.

Проучването изследва всяка страна-членка на ЕС. Например, Германия е инсталирала около 9,8 GW мощности за производство на възобновяема енергия през 2022 г., което променя нейният капацитет на 148 GW, спрямо 138 GW през 2021 г. От тях 7,1 GW са нови слънчеви електроцентрали, което е увеличение спрямо 5,7 GW през 2021 г.

Холандия също отбелязва значително увеличение на своите допълнения от възобновяеми източници. Миналата година страната инсталира 9,24 GW възобновяеми мощности, което довежда до общ капацитет от 32,83 GW. От новоинсталирания капацитет 8GW е от слънчеви централи, спрямо 4GW през 2021 г.

Междувременно Испания инсталира около 5,9 GW възобновяеми мощности, с което увеличава общия си капацитет на 67,9 GW през 2022 г. Страната инсталира 4,5 GW слънчеви мощности миналата година, нараствайки от 3,6 GW през 2021 г.

Полша се нарежда сред един от най-големите PV пазари в Европа. Миналата година страната инсталира около 4,7 GW възобновяеми енергийни мощности, което увеличава общия й капацитет на 21,2 GW. От новоинсталираните съоръжения 3,7 GW са слънчеви мощности, спрямо 3,4 GW през 2021 г.