Физици решиха проблема с издръжливостта на слънчевите клетки от следващо поколение

Физиците в САЩ се справиха с голямо предизвикателство пред комерсиализацията на слънчеви клетки, създадени от халидни перовскити като по-евтин и по-ефективен заместител на силиций при генериране на електричество от слънцето. 

Публикувано в списание Science, изследване за чиста енергия, ръководено от Университета в Толедо в сътрудничество с Вашингтонския университет, Университета в Торонто, Северозападния университет и Швейцарските федерални лаборатории за наука и технологии на материалите, реши проблема с издръжливостта на перовскитните слънчеви клетки, приближавайки технологията все по-близо до потребителския пазар. 

Физици решиха проблема с издръжливостта на слънчевите клетки от следващо поколение
Снимка: The University of Toledo

„Перовскитните слънчеви клетки предлагат начин за намаляване на цената на слънчевата електроенергия предвид високата им ефективност на преобразуване на мощността и ниските производствени разходи“, казва д-р Янфа Ян, професор по физика в Университета в Толедо. „Трябваше обаче да укрепим издръжливостта на нововъзникващата технология за соларни клетки по време на работа на открито.“ 

Технологията трябва да оцелее десетилетия на открито при всякакви метеорологични условия и температури, без да корозира или да се повреди. 

„Това предизвикателство вече не е пречка за разгръщането на потенциала на перовскитните слънчеви клетки“, казва Ян. „Нашата революционна работа подобри стабилността на устройството и представя начини за постигане на успех след десетилетие на изследвания и разработки.“ Екипът откри съставката, която подобрява адхезията и механичната издръжливост. Изследователите експериментално демонстрират, че перовскитните слънчеви клетки третирани с 1,3-бис (дифенилфосфино) пропан (DPPP) запазват висока ефективност на преобразуване на енергия и показват превъзходна издръжливост след непрекъсната работа при симулирана слънчева светлина за повече от 3500 часа , или повече от 145 дни. 

  Физици решиха проблема с издръжливостта на слънчевите клетки от следващо поколение
Снимка: The University of Toledo

DPPP е евтин и леснодостъпен продукт, което го прави подходящ за използване в перовскитните слънчеви клетки. Изследователите са на мнение, че следващата стъпка за подобряване на технологията е използването на техните открития, които да направят перовскитните панели стабилни. Използването на потенциала в стабилността на тези слънчеви клетки е решаващо за продължаващата декарбонизация на световната икономика. След успешната демонстрация на DPPP за подобряване на стабилността, следва внедряването в слънчеви панели с голяма площ и придвижване на прототипното устройство напред към комерсиализация.