Фотоволтаичната енергия ще бъде водеща през 2023

Фотоволтаичната енергия ще бъде водеща през 2023
Снимка: Unsplash

Нетните изчисления за слънчева фотоволтаична енергия за миналата година са били 220 GW, което представлява 35% увеличение спрямо предходната година.

Слънчевите фотоволтаици отбелязаха значително увеличение през последните няколко години, според последния доклад на Международната агенция по енергетиката „Актуализация на пазара на възобновяема енергия от юни 2023 г“.

В световен мащаб слънчевата фотоволтаична енергия се е увеличила с 35% спрямо 2021 г. Въпреки това общият капацитет за възобновяема енергия е нараснал само с 13% през 2022 г.

Новите съоражения на компании в Китай и Европейския съюз (ЕС) представляват повече от 85% от ръста на годишните фотоволтаични мощности.

През следващите няколко години слънчевите фотоволтаици ще продължат да нарастват, тъй като IEA очаква те да представляват две трети от всички възобновяеми мощности през следващата година.

През 2023 г. слънчевите фотоволтаици ще останат основния източник на глобалното разширяване на възобновяемия капацитет, като ще представляват 65% от него. Това се дължи отчасти на инвазията на Русия, тъй като тя доведе до повишаване на цените на електроенергията на едро и дребно в много части на света. Следователно малките слънчеви фотоволтаични системи ще станат икономически по-привлекателни за битови и търговски клиенти.

По-ниските цени на модулите, по-голямото разпространение на фотоволтаични системи и политическият натиск за широкомащабно внедряване ще предизвикат увеличение на всички основни пазари, включително Китай, ЕС, САЩ и Индия.

В ЕС жилищните и търговските соларни фотоволтаични системи ще представляват 74% от увеличението спрямо прогнозата на IEA, като по-голямата част (82%) от него идва от шест ключови пазара: Германия, Испания, Холандия, Франция, Италия и Швеция . Покачването на цените на електроенергията на дребно между 2021 г. и 2022 г., както и промените в политиката след инвазията на Русия в Украйна, допринесоха за бързия растеж на разпределената слънчева фотоволтаична енергия.

Производственият капацитет се очаква да се удвои до 1000 GW през 2024 г., воден от Китай и увеличаването на диверсификацията на доставките в САЩ, Индия и Европа.

Миналата година глобалният слънчев фотоволтаичен производствен капацитет се увеличи с повече от 70%, достигайки почти 450 GW, като Китай представлява над 95% от новите съоръжения по цялата верига на доставки. Както през 2023 г., така и през 2024 г. се очаква глобалният слънчев фотоволтаичен производствен капацитет да се удвои, а Китай ще претендира за над 90% от увеличението.