Франция добавя 601 MW нови фотоволтаични системи през първото тримесечие на 2023

Франция добавя 601 MW нови фотоволтаични системи през първото тримесечие на 2023
Снимка: French Ministry of the Ecological Transition

В края на март кумулативната инсталирана фотоволтаична мощност във Франция достигна 17,15 GW.

Министерството на екологичния преход на Франция съобщи, че през тримесечието януари-март към френската мрежа са били присъединени около 601 MW нови фотоволтаични системи. През същия период година по-рано страната е добавила 596 MW нови фотоволтаични мощности, а през четвъртото тримесечие на 2022 г. новите инсталации са достигнали 685 MW. През цялата година инсталациите достигат 2,4 GW нови соларни инсталации през 2022 г.

В края на март 2023 г. кумулативната инсталирана фотоволтаична мощност на Франция достига 17,15 GW. На регионите Нувел-Аквитания, Оверн-Рона-Алпи, Прованс-Алпи-Лазурен бряг и Гранд Ест се падат 63% от всички новоприсъединени мощности през първото тримесечие на тази година. Това са регионите с най-голям инсталиран капацитет, който представлява повече от 73% от цялата кумулативна мощност, свързана във Франция към края на март.

Междувременно общият капацитет на чакащите на опашката соларни проекти със заявки за свързване към мрежата се е увеличил с 40% от началото на тази година до 18,5 GW, включително 4,4 GW с подписани споразумения за свързване.