Германия може да се възползва от соларни паркове чрез нов договор

Германия може да се възползва от соларни паркове чрез нов договор
Снимка: BayWa r.e.

Тъй като Германия работи по постигането на целта си за производство на 80% от потреблението на електроенергия от възобновяеми източници през 2030 г., както е посочено в EEG 2023, тя обяви плановете си да предостави нов модел на договор, за да привлече местните общности към енергийния преход.

Понастоящем общините могат да участват в експлоатацията на нови и съществуващи соларни паркове, като получават до 0,2 евро на kWh, които съоръженията генерират.

Според Асоциацията на иноваторите на енергийния пазар (BNE) с 50MW наземна фотоволтаична система общините могат да имат годишен принос от 100 000 евро (107 300 USD) към общинския бюджет.

BNE предлага два безплатни примерни договора, включително един за нови и презаредени системи и опростен договор за съществуващи системи, както и лист с обяснения за съдържанието на договора и допълнителна информация за юридически сигурното сключване на договора.

Роберт Буш, управляващ директор на BNE, заявява, че е от решаващо значение да се даде възможност на местните общности, фермерите и биоразнообразието да се възползват от фотоволтаиците, като добавя, че по-активното участие в енергийния преход може да укрепи структурно слабите региони и да гарантира приемането им.

Герд Ландсберг, генерален мениджър на Германската асоциация на градовете и общините, поиска операторите незабавно да представят оферта на засегнатите общности и да сведат до минимум бюрокрацията, за да помогнат на страната да постигне целта си за разширяване на фотоволтаичната индустрия.

По данни на Федералната агенция за мрежите (Bundesnetzagentur) през първите три месеца на годината в Германия е добавен соларен капацитет от над 2,6 GW. С добавените през първото тримесечие на 2023 г. близо 3 GW фотоволтаични мощности Германия вече е надхвърлила 70 GW, докато се стреми да постигне целта си от 215 GW до 2030 г.