Индия ще обяви търгове за 250 GW възобновяема енергия до 2028 г.

Индия ще обяви търгове за инсталиране на 250 гигавата (GW) капацитет за възобновяема енергия до март 2028 г., според правителствен доклад, публикуван в Понеделник. Този ход идва в момент, когато Индия се стреми да намали емисиите си на парникови газове с 45% спрямо нивата от 2005 г.

Индия ще обяви търгове за 250 GW възобновяема енергия до 2028 г.    

Индия си беше поставила за цел да инсталира 175 GW капацитет за възобновяема енергия до 2022 г., но не постигна тази цел. Сега страната се стреми да увеличи капацитета на неизкопаемите енергийни източници, включително слънчева и вятърна енергия, ядрена и водна енергия, както и биоенергия, до 500 GW до 2030 г.

Според правителствени данни капацитетът на Индия за възобновяема енергия, с изключение на големите хидроенергийни и ядрени мощности, понастоящем надхвърля 122 GW, докато капацитетът на неизкопаемите горива е над 175 GW. За да постигне целта си, Индия ще обяви търгове за по 15 GW капацитет за възобновяема енергия през първите две тримесечия на тази финансова година, приключваща през Март 2024 г., последвани от търгове за 10 GW през следващите две тримесечия.

Правителството има за цел да увеличи дела на неизкопаемите мощности до 50 % през 2030 г., в сравнение с 42,6 % в момента. Понастоящем на въглищата се пада повече от половината от индийския капацитет за производство на електроенергия от 412,2 GW. Въпреки това делът на възобновяемата енергия в производството на електроенергия в Индия е скочил от 9,4 % на 11,6 % в периода 2019-2022 г.

От планираните всяка година 50 GW в нови търгове за зелена енергия, 10 GW ще бъдат за инсталиране на вятърни турбини. Въпреки че въглищата остават доминиращ източник на производство на електроенергия, темпът на добавяне на мощности за възобновяема енергия в Индия е втори след Китай сред големите държави в Азиатско-тихоокеанския регион.

Преди това правителството се позова на по-ниските емисии на глава от населението в сравнение с по-богатите страни, за да оправдае продължаващото използване на въглища. Сега обаче страната прави сериозен натиск към възобновяемата енергия, за да постигне амбициозните си цели за намаляване на емисиите.