Инструменти и техники за поддържане на проекти със слънчеви панели и висока продуктивност

Инструменти и техники за поддържане на проекти със слънчеви панели и висока продуктивност

Докато светът се надпреварва да постига амбициозни цели за декарбонизация, проектите за чиста енергия пробиват напред с бързи темпове. Проектирането, издаването на разрешителни и изграждането на проекти е само началото за собствениците на слънчеви фотоволтаични активи. Проверката и поддръжката на слънчевите системи са критични и е необходимо постоянство, за да продължат да работят по най-добрия начин. Те трябва да гарантират дълголетие, безопасност и възвръщаемост на инвестициите. Ето някои често срещани проблеми, за които техниците трябва да следят, и инструментите, които да използват за откриване на недостатъчна продуктивност.

Започнете с визуална проверка

Задълбоченият визуален преглед на фотоволтаичната система е основополагащ за всяка инспекция. Чрез тази първа стъпка можете бързо да идентифицирате области от системата, които изискват незабавно внимание, особено за въпроси, които засягат безопасността й. Например, индикаторите за опасни дъгови повреди могат да бъдат идентифицирани чрез търсене на износени или разхлабени връзки, корозия или пропуски в изолацията. Това първоначално сканиране може също така да идентифицира компоненти на системата, които биха имали полза от по-нататъшно разследване с помощта на подходящите инструменти.

Проверете целостта на електрическата мрежа, за да поправите неефективни и повредени компоненти

Собствениците на слънчеви панели ще се сблъскат с много непредвидени системни повреди през живота на една високоефективна инсталация. Тези сценарии изискват универсален набор от инструменти, включително цифрови мултиметри, клещи, тестери за изолационно съпротивление и измерватели на излъчване. Тези инструменти могат да тестват компоненти в цялата система, за да анализират напълно производителността и да определят проблемите. Най-често срещаните могат да бъдат - тестване на ефективността на инвертора, AC/DC нива на напрежение и непрекъснатост на предпазителя.

Често срещан проблем, който може да бъде труден за диагностициране, са заземителните повреди, тъй като те могат да имат различни причини.  Повредена изолация на проводника, неправилна инсталация, прещипани проводници и повреда от вода са само някои от тях. Мониторингът на съпротивлението на изолацията и детекторите за остатъчен ток (RCD) могат да се използват за откриване на заземяването в DC системи и предотвратяване на последващи дъгови повреди. Тези повреди могат да доведат до нагряване на метални компоненти и повишен риск от пожар. Препоръчително е да се извършват чести тестове за заземяване, като се използват монитори за изолационно съпротивление или чрез поставяне на RCD върху проводниците за измерване на необичайни токове.

Идентифицирайте температурни аномалии, за да диагностицирате неизправности в системата

Много от неизправностите в една фотоволтаичната система могат да бъдат диагностицирани чрез заснемане на топлинни изображения на критични компоненти в системата. Термичните камери са незаменими при задаване на температурни показатели, което позволява да се идентифицират температурни аномалии, които възникват по време на поддръжката.

По-висока от обичайната температурата във вътрешната система може да показва, че компонентът страда от неефективно окабеляване или не добра свързаност на предаване, което е показателно за връзки с високо съпротивление. Отчитането на показанията при висока температура трябва да бъде приоритет, за да се предотврати рискът от пожар и повреда на други компоненти на системата. Високите температури също могат да показват недостатъчна продуктивност на PV модул или низ. Зони, които показват по-ниска температура в сравнение с базовата, може да означават прекъсната връзка или изгорял предпазител.

Обърнете внимание на трудни за идентифициране вътрешни дефекти на соларния модул

Инструментите, които могат да се използват са индикатори на кривата ток-напрежение (I-V) за осветяване на грешки в системата. Те действат като ефективна алтернатива на използването на цифров мултицет, клещи и измервател на излъчване. Тестването на I-V кривата измерва точките между напрежението на отворена верига и тока на късо съединение, показвайки визуална крива, представяща изходната PV мощност. Показаната I-V крива помага да се идентифицират проблеми, свързани с байпасни диоди, намален ток или напрежение, серийно съпротивление и ниско съпротивление на шунт.

Тестването на I-V кривата също помага да се оцени финансовата полза от определени процедури. Например, в много фотоволтаични системи в сухи и прашни зони, прахът и мръсотията по панелите намаляват способността на слънчевата светлина ефективно да се преобразува в енергия. Тестването на I-V кривата може да определи количеството на загубената енергия чрез сравняване на измерванията на поредица от замърсени модули с очакваната база. Избраният набор от мръсни фотоволтаични модули се тества, след това се измива и тества отново, за да се сравнят резултатите от първоначалния тест. Резултатите от всеки тест могат да се използват за измерване на въздействието на замърсяването и оценка на това дали почистването на масива си струва.

Проверката и поддръжката могат да бъдат досадни и да изискват използването на различни специализирани инструменти за непредсказуеми ситуации. Инвестирането в многофункционални инструменти и тестери с интегриран софтуер за отчитане може да облекчи товара. Висококачествените инструменти помагат бързо да се диагностицират и разрешат проблеми с продуктивността на системата, намалявайки времето, прекарано на всеки обект, и избягвайки скъпи ремонти. Най-добрите инструменти ще бъдат не само точни, но и безопасни, издръжливи и лесни за използване.