Испания ще произвежда над 50% от енергията си от възобновяеми източници през 2023 г.

Испания ще произвежда над 50% от енергията си от възобновяеми източници
Снимка: Iberdrola

В неотдавнашно проучване Rystad Energy заяви, че Испания е на път да стане първата от петте най-големи европейски държави, сред които Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство, по отношение на търсенето на електроенергия, която ще произвежда повече от половината от енергията си от възобновяеми източници.

Очаква се кумулативната инсталирана мощност на фотоволтаични системи да достигне 27,4 GW през 2023 г., като скочи от 20,5 GW през 2022 г. Следователно инсталираната мощност на слънчевата и вятърната енергия в Испания ще бъде 58GW тази година, като ще се увеличи с 8,2GW на годишна база. Наскоро PV Tech съобщи, че през 2023 г. ЕС ще добави 69 GW капацитет за възобновяема енергия. Данните от ЕС показват, че през миналата година Испания е инсталирала около 5,9 GW капацитет от възобновяеми източници, като по този начин общият им капацитет през 2022 г. ще достигне 67,9 GW. От инсталирания през тази година капацитет от възобновяеми източници 4,5GW е бил соларен, което е увеличение спрямо 3,6GW през 2021 г.

"Постиженията на Испания в областта на възобновяемата енергия не са изненада, като се има предвид нейната история на стратегически инвестиции и ранно приемане. Нейният напредък трябва да бъде ясен ориентир за колегите и да служи като доказателство за постижимостта на по-чисто енергийно бъдеще", каза Фабиан Ронинген, старши анализатор по възобновяеми енергийни източници и енергетика в Rystad Energy.

Ронинген добави, че три причини допринасят за прехода на Испания към слънчева енергия: 

"На първо място, през последните няколко години властите силно настояват за интегриране на повече възобновяеми енергийни източници в мрежата, така че сме свидетели на много търгове и стимули за изграждане на повече мощности. В някои случаи търговете в други части на Европа са били недостатъчни, което не се наблюдава в Испания", казва той.

Друго конкурентно предимство на Испания включва благоприятните слънчеви ресурси на континента в сравнение с по-северните части на Европа. Ронинген добави, че една от дребните причини за това е по-ниската гъстота на населението в голяма част от Испания, което предлага повече пространство и улеснява реализацията на проектите.

Въпреки това растежът на производството на енергия от възобновяеми източници в Испания може да бъде нарушен от търсенето на енергия във Франция. Според Rystad Energy тази година Франция се бори с ниско производство на ядрена енергия, което я принуждава да се обърне към Испания за внос на електроенергия. Понастоящем средните цени на електроенергията във Франция са с 34% по-високи от тези в Испания поради прехода на иберийската страна към възобновяема енергия.

Наскоро на испанския пазар навлязоха няколко енергийни предприятия, както съобщава PV Tech. Например швейцарският разработчик на възобновяеми енергийни източници Axpo ще разработи 200MW соларна централа в провинция Кастилия и Леон, а испанската енергийна компания Iberdrola и държавният инвестиционен фонд на Норвегия ще инвестират в 1,3GW възобновяем капацитет в Испания, като 80% от капацитета ще бъде зает от фотоволтаични проекти.