Могат ли да се използват микроинвертори за промишлено и търговско приложение?

Микроинвертори за промишлено и търговско приложение

Микроинверторите са често срещан компонент в жилищни проекти за слънчеви панели, които са изградени да се справят с мощността на по-малките фотоволтаични масиви. Подобно на соларните модули, микроинверторите увеличават капацитета си и могат да се справят с по-големи електрически товари. Например, новият микроинвертор QT2 на APsystems може да преобразува енергията от четири слънчеви панела наведнъж, за разлика от предишните модели, които се инсталират на единични модули. Джейсън Хигинсън, ръководител на маркетинг отдела в APsystems USA, отговаря на най-нашумелите въпроси по темата:

Защо виждаме тази тенденция за използване на микроинверторите в промишлени и търговски отрасли, след като традиционно са били продукт за домакинствата?

Виждаме, че промяната се случва, защото много от проблемите с микроинверторите за промишлено и търговско приложение, особено при трифазните, вече не съществуват. Въпреки че, нашата нова линия трифазни микроинвертори, QT2, е идеална за големи проекти, все още има много митове и предубеждения за използването им за друго освен за енергия за домакинствата.

Какво можете да ни кажете за новия микроинвертор QT2?

QT2 е оригинален трифазен микроинвертор, който обслужва четири фотоволтаични модула едновременно. Може да се сдвои с четири модула от 550 W до 575 W. В този диапазон би бил най-ефективен, но може да побере модули с по-висока мощност, без това да повлияе отрицателно на инвертора. Той се предлага в 208-480V модели. Всяка нова или съществуваща търговска или промишлена сграда може да използва този микроинвертор.

Какви митове съществуват около използването на микроинвертори в търговски и промишлени сгради?

Микроинверторите са в тази индустрия от много време, въпреки че традиционно имат най-голям успех при жилищни сгради. За съжаление, ако правите нещо добре, достатъчно дълго, може да се възприеме, че това е всичко, което можете да правите. Специално проектирахме QT2 за промишлено и търговско приложение и веднага срещнахме съпротива от индустрията. Без да погледнат спецификациите или цените, клиентите биха казали, че микроинверторите са твърде скъпи и не достатъчно мощни. Нито едно от тези неща не е вярно за QT2.

Как изведнъж микроинверторите са по-конкурентоспособни в тези отрасли?

Исторически погледнато, микроинверторите винаги са били два пъти по-скъпи, в сравнение със стринговия инвертор, който е най-използван за търговски и промишлени сгради. Основната причина е намалението на разходите през годините, особено при микроинверторите на APsystems. Когато погледнете цената на Ват мощност, се вижда драматична промяна в ценообразуването през годините. В същото време микроинвертора е проектиран да обслужва четири фотоволтаични модула на цена по-ниска от тази за четири отделни микроинвертора. Ако сравним това със стринговите инвертори, които трябва да имат система за бързо изключване при модели за покриви, която оскъпява допълнително, победителят е ясен.

Има ли нещо друго, което трябва да знаем за QT2?

Да, искам също да кажа, че друг мит за микроинверторите е засенчването, което може да бъде в много форми. Виждаме много често прах, мръсотия, птичи изпражнения, сняг, в допълнение към облаците и дъжда, които се случват през цялото време. Въпреки това, микроинверторите се представят по-добре при всички тези условия в сравнение със самостоятелните низови инвертори.