Министерството на земеделието на САЩ предлага програма за възобновяеми енергийни източници за 9,7 млрд. долара

Министерството на земеделието на САЩ предлага програма за възобновяеми енергийни източници
Снимка:Parucom, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Енергийните кооперативи в селските райони, които търсят подкрепа за проекти за възобновяема енергия по програма на Министерството на земеделието на САЩ на стойност 9,7 млрд. долара, вече могат да получат достъп до калкулатор за намаляване на емисиите, за да започнат да подготвят предварително заявление.

Енергийните кооперативи в селските райони, които търсят федерална подкрепа за отпускане на безвъзмездни средства и заеми за проекти за възобновяема и чиста енергия, трябва да се конкурират помежду си по програма на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) на стойност 9,7 млрд. долара, заяви Крис Маклийн, помощник-администратор на Службата за селски комунални услуги на USDA, по време на уебинар. Службата за селски комунални услуги отговаря за програмата, известна като New ERA. Програмата има за цел да постигне "най-голямо намаление на емисиите на CO2, метан и азотен оксид", казва Маклийн, цитирайки член 22004 от Закона за намаляване на инфлацията, с който е създадена програмата. При избора на получатели на безвъзмездни средства програмата ще оценява намаленията на емисиите, предложени от селските енергийни кооперативи в заявленията им, тъй като се конкурират с други кооперативи със сходни размери.

За да може да се направи сравнение между кооперативите, ключова част от предварителното заявление на за отпускане на безвъзмездни средства и заеми е изчислението на намаленията на емисиите, които нейният проект или портфейл от проекти ще постигне. За да се гарантира, че всеки кооператив изчислява намаленията на емисиите по един и същи начин, USDA предоставя работна таблица, наречена "Инструмент за постижимо намаление", и създава четири варианта на шаблони, които отразяват четири възможни вида заявления. Селските електрически кооперативи могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ и заеми за закупуване на възобновяема енергия, системи за възобновяема енергия, системи за нулеви емисии, системи за улавяне и съхранение на въглеродни емисии. Безвъзмездните средства могат да покриват не повече от 25% от стойността на проекта, а нисколихвеният заем може да покрие останалата част.

Освен намаляването на емисиите, предложените проекти ще бъдат оценявани въз основа на ползите за клиентите, изразяващи се в по-ниски разходи за тях, разходите за проектите спрямо финансирането на програмата и географското разпределение на всички проекти, казва Маклийн. Прозорецът за кандидатстване за предварителна заявка ще бъде отворен от 31 юли до 31 август. Министерството на земеделието на САЩ планира да предостави образец на заявлението на уебсайта на програмата и да предложи уебинари, на които да се опише процесът на електронно подаване.

Маклийн заяви, че сумите на заемите могат да бъдат предоставени предварително чрез системно финансиране, при което кооперативът използва обезпечението на съществуващата си система - подход, който USDA използва от 30-те години на миналия век. Или пък може да се използва завършен проект като обезпечение за заем от USDA, след като е изградила проекта с финансиране от междинен финансист. USDA също така ще обмисли "рефинансиране на блокирани активи - възможността да се освободят средства, за да се създадат тези ресурси, които са необходими за инвестиране в нови източници на чиста енергия", казва Маклийн.

USDA планира да покани от октомври до ноември предварителни кандидати да подадат заявление. Наградите по програмата New ERA ще се отпускат от декември 2023 г. до декември 2026 г., а всички средства ще бъдат изплатени до 30 септември 2031 г.