Motor Oil придобива мажоритарен дял в 1.9GW соларни проекти в Гърция

Motor Oil придобива мажоритарен дял в 1.9GW соларни проекти в Гърция
Снимка: Jenson/Shutterstock.com

16-те соларни проекта, които ще бъдат разположени в Македония и Централна Гърция, са в напреднал стадий на развитие.

Гръцката нефтопреработвателна компания Motor Oil Group, чрез дъщерното си дружество Motor Oil Renewable Energy (MORE), финализира покупката на мажоритарен дял в Unagi - компания, която притежава дялове в 1.9 GW соларни проекти на различни етапи в Гърция. Motor Oil планира да инвестира повече от 4 млрд. евро в проекти за преобразуване на енергията.

Освен че инвестира в подобряването на рафинерията, компанията се фокусира и върху природния газ и възобновяемите и алтернативните горива, с акцент върху кръговата икономика. Нейното дъщерно дружество MORE вече има инсталиран портфейл от 800 MW в различни проекти за вятърна, слънчева и водна енергия. Motor Oil заяви, че последното придобиване я доближава до постигането на целта й за 2030 г. да разработи портфолио от 2GW възобновяема енергия.

Unagi има 51% дял в Baliaga, Pivot Solar и Teichio. Те от своя страна притежават 16 соларни проекта с общ капацитет от 1.9 GW, разположени в Македония и Централна Гърция. Очаква се някои от проектите в Западна Македония на Pivot Solar и Teichio да бъдат напълно лицензирани или да получат разрешения за свързване незабавно.

Няколко от останалите проекти са в напреднал стадий на развитие и също са получили екологични потвърждения. Разрешенията за присъединяване за тях се очаква да бъдат получени до края на 2023 г. През май 2022 г. MORE подписа два меморандума за разбирателство (МР) с Masdar за проучване на възможностите за инвестиции в Гърция.

В рамките на меморандумите за сътрудничество ще бъдат проучени възможностите за нови инвестиции в съвместни проекти за възобновяема енергия. Наред с производството на електроенергия и съхранението на енергия, в страната има потенциал за развитие на офшорни вятърни паркове.