Можете ли да очаквате 25 години от вашите слънчевите панели?

Можете ли да очаквате 25 години от вашите слънчевите панели?

Днешните слънчеви панели деградират много по-бързо от заявените 25 години, показа ново изследване.

Група учени от Гана са проучили 48 слънчеви панела от 12 производители, а резултатите от изследването са публикувани в сп. Energy Conversion and Management. Избрани са по 4 броя фотопанели от всяка марка чрез стратифицирано произволно вземане на проби от ферми, които са работили при същите условия от 5 до 9 години, дори без частично засенчване.

Трябва също така да се има предвид, че в Гана, където е тествана скоростта на разграждане на поликристалните фотопанели, климатът е горещ и в същото време влажен, което може да повлияе негативно на живота на слънчевите панели, отбелязва PV Magazine в публикация за изследването.

Всички панели са масово произведени от евтини слънчеви клетки, направени от поликристален силиций. По-скъпите фотопанели от монокристален силиций вероятно ще имат по-добри резултати, но поради рядката им употреба те все още не могат да формират статистика.

Фотопанелите от 11 производители се разграждат толкова бързо, че проучването прогнозира повреди до 20 години. Имената на компаниите-производители се пазят в тайна.

В изследването са участвали образци от фотопанели с мощност от 100 до 460 W. Първо, пробите са визуално проверени съгласно методология, разработена от Националната лаборатория за възобновяема енергия (NREL) на Министерството на енергетиката на САЩ. След това всеки панел е изследван по време на експлоатация с помощта на тестер Seaward PV210.

Тестването показва, че минималната скорост на разграждане на анализираните модули е 0,79% на година, а максималната – 1,67% на година. Фотопанелите само от един производител се влошават с по-малко от 0,8% годишно, докато модулите от други производители се влошават с повече от 1,0% годишно. Това означава, че панелите могат да се повредят много по-рано от 20 години експлоатация.

Шест от 48-те модула вероятно ще издържат повече от 20 години, а само четири достигат 25-те години, декларирани от производителя. В същото време учените отбелязват, че скоростта на разграждане не зависи от възрастта на модулите. И „по-младите” панели, и по-„старите” деградират еднакво бързо.

В статията си учените от Гана подчертават, че според данните, с които разполагат, подобна скорост на разграждане на поликристални слънчеви панели е забелязана от изследователи и в други страни.