Очаква се пазарът на слънчева енергия в САЩ да се утрои за пет години

Очаква се пазарът на слънчева енергия в САЩ да се утрои за пет години
Снимка: White Pine Renewables

Соларната индустрия има най-доброто първо тримесечие в историята си, тъй като предизвикателствата във веригата на доставки отшумяват, според доклада U.S. Solar Market Insight Q2 2023.

Соларната индустрия в САЩ е инсталирала 6,1 GW мощности през първото тримесечие на 2023 г., според доклада U.S. Solar Market Insight Q2 2023 на Solar Energy Industries Association (SEIA) и Wood Mackenzie.

Няколко фактора допринасят за рекордното първо тримесечие, като не на последно място е рязкото нарастване на търсенето, предизвикано от Закона за намаляване на инфлацията (IRA) от 2022 г. Но в допълнение към скока, проектите започват да се придвижват напред, след като са се забавили поради предизвикателствата по веригата на доставки, започнали по време на пандемията Ковид-19.

Wood Mackenzie прогнозира, че пазарът на слънчева енергия ще се утрои през следващите пет години и до 2028 г. ще достигне общ инсталиран капацитет от 378 GW.

Очаква се пазарът на слънчева енергия в САЩ да се утрои за пет години

Ключов компонент на IRA е добавката за вътрешно съдържание. През май Министерството на финансите на САЩ и Службата за вътрешни приходи (IRS) публикуваха ръководство, което предоставя подробна информация за добавката за местно съдържание съгласно Закона за намаляване на инфлацията. Проектите за слънчева енергия, които използват местно съдържание и имат право на пълен данъчен кредит от 30%, могат да увеличат данъчния си кредит с още 10%, общо до 40%, и с 0,3 ¢/kWh за проекти, които използват данъчен кредит за производство.

В допълнение към данъчните кредити за разработчиците на чиста енергия, IRA предоставя стимули за изграждане на американско производство и ефективно стимулира редица компании да обявят намерението си да създадат местни производствени мощности. В доклада на SEIA/Wood Mackenzie се очаква, че в резултат на рязкото увеличаване на обявените производствени мощности капацитетът на местните модули ще нарасне от по-малко от 9 GW днес до повече от 60 GW до 2026 г. Към края на първото тримесечие на 2023 г. в процес на изграждане са поне 16 GW съоръжения за производство на модули.

В допълнение към добавката за местно съдържание, IRA определя добавки за енергийни общности и проекти на общности с ниски доходи, с цел да се стимулират инвестициите в общности с недостатъчно обслужване.

"Тъй като Законът за намаляване на инфлацията започва да се проявява и да стимулира търсенето, американската индустрия за слънчева енергия и съхранение на енергия с нетърпение очаква допълнителни насоки за някои от най-влиятелните части на закона. Навременните, конкретни и работещи насоки за прилагане от страна на администрацията ще имат голямо значение за нашия успех както в близък, така и в дългосрочен план. Тези насоки са мощни и ако бъдат изпълнени правилно, те могат да отключат нов пазарен потенциал в цялата страна.", казва Абигейл Рос Хопър, президент и главен изпълнителен директор на SEIA. 

Докладът за проучване на пазара на слънчева енергия за второто тримесечие показва възходяща траектория на развитие, но този растеж не е лишен от известна сложност. На първо място, ориентирането в лабиринта от кредити в рамките на IRA остава сложно и предизвикателно. На второ място, може да минат няколко години, преди да се появи пълна гама от произведени в САЩ соларни материали и компоненти. В доклада се посочва, че понастоящем в САЩ не се произвеждат кристални силициеви клетки, въпреки че няколко производители са обявили намерения за това, но ще мине известно време, преди съоръженията да започнат да функционират.

Майкъл Пар, изпълнителен директор на базираната във Вашингтон търговска организация Ultra-Low Carbon Solar Alliance, казва, че производството на полисилиций, пластини и клетки е капиталово интензивно и затова първоначално сме свидетели на толкова много съобщения, които се отнасят до производството на модули. Всяко несъответствие между капацитета за производство на модули и клетки в САЩ би довело до това, че в обозримо бъдеще производителите на модули ще останат зависими от вноса на клетки.

"Соларната индустрия в САЩ бавно започва да се раздвижва по веригата за доставки. В същото време получаването на добавката за вътрешно съдържание ще бъде много сложен процес за разработчиците на соларни проекти. Дори след като се установи производството на кристални силициеви клетки, много други компоненти ще трябва да се произвеждат на вътрешния пазар, преди проектите да могат да се класират.", казва Мишел Дейвис, ръководител на глобалния отдел за соларна енергия в Wood Mackenzie и водещ автор на доклада. 

В доклада на SEIA/Wood Mackenzie се отбелязва също така, че правилата на IRA оставят жилищния пазар без яснота, тъй като не уточняват как могат да се прилагат добавките и кредитите. Въпреки това жилищният пазар е нараснал с 30% спрямо същото тримесечие на миналата година. В доклада се оценява, че през първото тримесечие на 2023 г. сегментът на жилищните сгради е инсталирал 1,6 GW соларни мощности и е на път да добави 36 GW соларни мощности през следващите пет години, нараствайки със средно 6% годишно.

Пазарът на мощности за обществено ползване се възстановява след трудната 2022 г. и инсталира рекорден капацитет от 3,8 GW. В доклада се посочва, че забавените проекти се придвижват напред поради отшумяващите предизвикателства по веригата на доставки, тъй като повече вносители на модули са успели да изпълнят изискванията за документация съгласно Закона за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите (Uyghur Forced Labor Prevention Act - UFLPA).

На търговския пазар са инсталирани рекордните 391 MW, а през 2023 г. се очаква ръст от 12%. Единственият спад на пазара, отбелязан в доклада, е общностният соларен пазар, който е спаднал с 13%, инсталирайки само 212 MW, до голяма степен поради изоставането при свързването.

Като цяло на соларната индустрия се падат 54% от всички нови мощности за производство на електроенергия, добавени към мрежата през първото тримесечие на 2023 г.