Пазар на слънчева енергия в Обединените арабски емирства

Очаква се до 2050 г. Обединените арабски емирства да произвеждат 25% от електроенергията си от слънчева енергия и да разполагат с общ инсталиран капацитет от 44 GW. Асоциацията на соларната индустрия в Близкия изток (MESIA) описва предизвикателствата, с които страната трябва да се справи, за да стане тази цел постижима.

Пазар на слънчева енергия в Обединените арабски емирства

Асоциация на соларната индустрия в Близкия изток (Mesia)

През последните години Обединените арабски емирства (ОАЕ) постигнаха значителен напредък в увеличаването на зависимостта си от възобновяема енергия, като целта е до 2050 г. делът на чистата енергия в общия енергиен микс да достигне 50 %. Понастоящем ОАЕ са един от най-бързо развиващите се пазари на енергия от възобновяеми източници в региона на Близкия изток и Северна Африка, като годишно се инсталират около 2000 MW енергия от възобновяеми източници. Все още обаче има няколко предизвикателства, пред които е изправена страната, за да постигне целите си.

Ромен Рише, директор международно развитие в Асоциацията на соларната индустрия в Близкия изток (MESIA), коментира: "През последните две години, поради рязкото покачване на цените на фотоволтаичните модули, големите разработчици на соларни системи изпитаха забавяне на доставките на модули от Китай, което леко забави водещите проекти в региона. Поради тези предизвикателства кумулативният инсталиран капацитет в страната остава оценен на около 3,5 GW до края на 2022 г., но скоро ще достигне капацитет от 6 GW със завършването на настоящите мегапроекти в Абу Даби (Al Dhafrah 1 500 MW) и Дубай (MBR Solar Park Phases 4 и 5, съответно 950 и 900 MW)."

Стимулиране на разширяването на производството на слънчева енергия в ОАЕ

С изпълнението на програми като Стратегията за чиста енергия на Дубай до 2050 г., чиято цел е 75 % от общия енергиен капацитет на Дубай да се осигурява от чисти енергийни източници, и Визията на Абу Даби за 2030 г., страната си е поставила високи цели за развитието на фотоволтаичната технология. "В зората на COP28, която ще се проведе в страната, вероятно ще бъдат обявени нови разработки. Тази година EWEC ще приключи търга на Al Aljban за добавяне на 1 500 MW слънчева енергия в Абу Даби. Междувременно Дубай вече получава 14 % от електроенергията си от чисти енергийни източници, а DEWA вече обяви търг за шестата фаза на своя мега соларен клъстер за добавяне на още 1800 MW", добави Рич.

Що се отнася до сегмента на разпределената слънчева енергия, макар че той е популярен в Дубай с политиката си за нетно измерване, като цяло развитието му остава ограничено. За да се постигне амбициозната цел на Енергийната стратегия на ОАЕ до 2050 г., а именно 44% дял на чистата енергия до 2050 г., са необходими ускорено развитие и актуализирани политики.

Усъвършенстване на разпределеното производство чрез федерални разпоредби

Развитието на соларната енергия в ОАЕ се възпрепятства и от редица фактори, включително правни и законодателни проблеми, ограничения във финансирането и ограничения при интегрирането в мрежата. Едно такова предизвикателство е липсата на регулация за пазара на разпределено производство (DG) в ОАЕ извън емирство Дубай. През ноември 2021 г. обаче ОАЕ обявиха намерението си да приемат федерален закон, който да регулира свързването на разпределени единици за производство на енергия от възобновяеми източници към електрическата мрежа във всичките седем емирства. Очаква се това значително да съживи пазара на ГР през следващите няколко години, като се очаква годишното увеличение да достигне 400 до 500 MW годишно след въвеждането на регулациите, в сравнение със сегашния темп от около 60 до 100 MW годишно. Това ще представлява значителен скок за пазара на ГД в ОАЕ.

В сектора на комуналните услуги проектите са съсредоточени предимно в Дубай и Абу Даби. Консолидацията на тези проекти за комунални услуги силно затруднява местните разработчици и ЕРС да се развиват в местния сектор за комунални услуги.

Въпреки тези предизвикателства Международната агенция за възобновяема енергия прогнозира, че до 2030 г. страната ще може да произвежда 25% от електроенергията си от слънчева енергия, а до 2050 г. общият инсталиран капацитет на слънчевата енергия ще бъде 44 GW, което е много близо до целта. ОАЕ ще трябва да продължат усилията си за прилагане на закони и програми в подкрепа на разширяването на използването на слънчева енергия и постигането на тези цели.