Плаваща фотоволтаична централа в Португалия може да надхвърли националната цел от 7 GW

Плаваща фотоволтаична централа в Португалия може да надхвърли националната цел от 7 GW
Снимка: Acciona Energía

Изследователи от катедрата за възобновяеми енергийни източници в Университета на Евора в Португалия проведоха проучване на плаващи фотоволтаични системи и заключиха, че инсталираният капацитет може да надхвърли националната цел от 7 GW. Тази цел е определена от Националния енергиен и климатичен план (PNEC) до 2030 за Фотоволтаична енергия в електрическия сектор.

Изследователите определиха района на Алентехо като зоната с най-голям потенциал, тъй като съчетава водни повърхности и слънчеви ресурси.

Университетът на Евора заяви, че дори при намаление от 85% на общата водна повърхност, „потенциалът на плаващите фотоволтаични слънчеви енергийни системи може да достигне приблизителен национален капацитет от 10,8 GW.“

„Анализът е резултат от картографиране на потенциалните зони за плаващи фотоволтаични слънчеви системи. Той установява връзка между наличието на слънчева радиация и географското разпределение на водните тела в различните региони на страната“, казаха Луис Фиало, изследовател в катедрата за ВЕИ на Университета в Евора.

В момента, катедрата за ВЕИ в университета, ръководи проекта Sierra Brava, най-голямата европейска експериментална инсталация за плаващи фотоволтаични системи, собственост на Acciona Energía. Тя включва пет различни технологии с обща мощност от 1125 MW.