Плаващи фотоволтаици: Как плаващите соларни панели във водни басейни могат да направят революция в световната енергетика

Плаващи фотоволтаици могат да направят революция
Снимка: SPG Solar, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Проучване установи, че покриването на водни резервоари с плаващи соларни инсталации може да произведе три пъти повече енергия, отколкото ЕС произвежда в момента.

Плаващите слънчеви панели върху водохранилища могат да произвеждат три пъти повече електроенергия от целия ЕС, показва ново проучване. Слънчевите панели са един от най-евтините и ефективни начини за производство на електроенергия, но заемат много голямо пространство. Иновативни схеми предвиждат поставянето им на паркинги, сметища и ферми. Сега изследователите призовават правителствата да инвестират в плаващи соларни панели.

Според проучване, публикувано в списание Nature, покриването на 30% от повърхността на 115 000 водохранилища в света с плаващи соларни панели би могло да генерира 9,434 тераватчаса електроенергия годишно. Това е повече от три пъти от производството на енергия в ЕС, което през 2021 г. достигa 2 785,44 тераватчаса. 

Как работят плаващите слънчеви панели?

За да се постигне нулева нетна стойност, държавите трябва да инвестират във възобновяема енергия. Според проучване от 2021 г. за пълното декарбонизиране на страните може да се наложи да отделят между 0,5 и 5% от площта си за слънчеви панели. Слънчевата енергия може да е много по-щадяща за планетата от природния газ, но заема около 70 пъти повече земя за единица енергия. Когато пространството е недостатъчно, проектантите могат да се окажат в противоречие със земеделските производители, местните власти и природозащитниците. Плаващите соларни инсталации биха могли да намерят решение.

Те приличат на обикновените фотоволтаични клетки, които произвеждат електроенергия от слънчевата светлина. Единствената разлика е, че те плават на понтони, поради което са получили прозвището "плаващи фотоволтаици”. Соларните системи се нуждаят от стабилна, незасенчена водна повърхност - идеалното място е напоителен канал, езеро в кариера или язовир. Първата плаваща фотоволтаична система е инсталирана през 2008 г. Плаващата соларна ферма Dezhou Dingzhuang в Китай е най-голямото съоръжение в света и заема площ от близо 600 хектара.

Какъв потенциал има плаващата слънчева енергия?

Понастоящем по-малко от един процент от соларните инсталации в света са плаващи, но според проучването в Nature те имат "огромен потенциал".

"Като се има предвид близостта на повечето резервоари до населените места и потенциалът за разработване на специализирани местни енергийни системи, установяваме, че 6256 общини и/или градове в 124 държави, включително 154 метрополиси, биха могли да бъдат самодостатъчни с местни FPV (плаващи фотоволтаични) инсталации", пишат авторите.

Плаващите соларни инсталации биха могли също така да предотвратят загубата на вода от изпаряване. Според проучването инсталирането на такова количество слънчева енергия би спестило достатъчно вода за снабдяването на 300 милиона души годишно.

Какви са ползите от слънчевата енергия за околната среда?

С напредването на глобалното затопляне, запазването на изкопаемите горива в земята става все по-важно. Според проекта GLOBAL Carbon в глобалния въглероден бюджет са останали 380 милиарда тона CO2. Това е количеството въглероден диоксид, което можем да освободим и все още да имаме 50 % шанс да избегнем затопляне от 1,5 градуса. През 2022 г. емисиите на въглероден диоксид достигат исторически максимум от 36,8 млрд. тона. Но не всички новини са лоши. Държавите също така влагат пари във възобновяеми енергийни източници. През 2022 г. вятърната и слънчевата енергия са произвели една пета от електроенергията в ЕС - за първи път чистите енергийни източници са произвели повече електроенергия от изкопаемия газ.