Повторно използване на силиций от излезли от употреба слънчеви панели в батерии за електрически превозни средства

Повторно използване на силиций от излезли от употреба слънчеви панели
Снимка: Resilex

Учени от Белгия проучват потенциала на рециклирания силиций в слънчевите модули в края на жизнения им цикъл за повторна употреба в евтини технологии за съхранение на енергия с по-висока плътност. Те твърдят, че батериите за електрически превозни средства, използващи този силиций, могат да позволят по-бързо презареждане и изминаване на по-дълги разстояния с едно зареждане.

Група белгийски компании и изследователски центрове понастоящем се опитват да използват повторно силиций от излезли от употреба слънчеви панели за производството на композитни силициево-въглеродни анодни материали за литиево-йонни батерии.

Проектът Resiliex, финансиран от Европейския съюз, има за цел да демонстрира осем иновативни технологични решения за безвъглеродно производство на силиций. В него участват две изследователски групи, сред които и учени от Университета в Лиеж. Единият екип, Greenmat, се фокусира върху рециклирането на силиций от соларни модули за литиево-йонни батерии. Вторият екип, известен като Gemme, разработва технологии за възстановяване на силиций и сребро от излезли от употреба панели.

Праховете Si/C, получени от рециклиран силиций, имат потенциала да подобрят характеристиките и капацитета за зареждане на високоенергийни батерии, което ще позволи на електрическите превозни средства да изминават по-дълги разстояния с едно зареждане. Изследователите подчертават и пригодността на батериите за стационарно съхранение на енергия.

Освен Recma Group и Comet Group, които участват в проекта, изследователи от университета в Гент оценяват въздействието на новите силициеви решения върху околната среда и проучват методите за рециклиране, за да намалят въздействието на добива и производството върху околната среда.

Проектът Resilex, стартирал през 2022 г. с финансиране от HorizonEurope, включва европейската фотоволтаична асоциация SolarPower Europe.