Румъния премахва правните пречки за развитието на слънчевата енергия

Румъния премахва правните пречки за развитието на слънчевата енергия
Снимка: Flickr

Румънският президент прие нов закон, с който се съкращава процесът на издаване на разрешителни за проекти за слънчева енергия, инсталирани на по-малко от 50 хектара застроена земя.

Президентът на Румъния прие нов закон, с който се опростява процесът на издаване на разрешителни за разработване на проекти за възобновяеми енергийни източници върху застроена земя.

Този ход следва приемането на измененията на Закон № 50/1991 от румънския парламент през януари. Тези изменения позволяват изграждането на фотоволтаични, вятърни, биомасови, биотечни, биогазови проекти, проекти за съхранение и трансформаторни станции върху парцели земеделска земя с площ под 50 хектара. Правителството постига това, като премахва изискването за придобиване на зонален градоустройствен план (ЗГП), което бе един от най-трудоемките етапи от процеса на издаване на разрешения.

Със закон № 166/2023, приет на 10 юни 2023 г., Румъния също премахва изискването за ПУЗ за застроени терени. Освен това разработчиците на проекти ще трябва да получат одобрение за всички разрешителни за строеж само веднъж. В миналото разработчиците, които искат да изградят проект с мощност 130 MW върху парцел от 130 хектара например, е трябвало да разделят проекта на три части и да кандидатстват за отделни одобрения за всяка част.

"Това е ясна индикация за намерението на законодателя да подкрепи развитието на възобновяемата енергия. Освен освобождаването, свързано с ПУЗ, фактът, че въз основа на един сертификат за урбанизъм могат да се разработват множество проекти, очевидно ще намали бюрокрацията и има за цел да опрости издаването на разрешителни за големи проекти.", казва пред списание pv Даниел Влашчану, партньор в адвокатската кантора Vlasceanu & Partners. 

Влашчану заяви, че новите мерки ще съкратят процеса на издаване на разрешителни за по-големи проекти за възобновяема енергия с няколко месеца.