Съвместно соларно предприятие е първото, което се свързва с националната разпределителна мрежа на Великобритания

Соларната ферма Larks Green с мощност 49,9 MW ще се свърже към националната електроразпределителна мрежа в подстанцията Iron Acton.

  Съвместно соларно предприятие се свързва с разпределителна мрежа на Великобритания    

Фирмата за слънчева енергия Cero Generation и техният партньор в Обединеното кралство Enso Energy започнаха да захранват с енергия първата слънчева централа в Обединеното кралство, свързана към преносната система на страната.

Всички други соларни проекти в Обединеното кралство се свързват с местни разпределителни мрежи, за разлика от националната преносна мрежа за високо напрежение. Соларната ферма Larks Green с площ от 200 акра вместо това ще използва разпределителна апаратура към националната мрежа с напрежение до 400 kV.

При производство от 73 GWh годишно, фермата вече е сред най-големите по капацитет в Обединеното кралство, но е единствената, чиято мощност може да се пренася извън местната мрежа. Тя се свързва към подстанцията Iron Acton на националната мрежа чрез кабел за високо напрежение и е разположена заедно с 49,5MW/99MWh акумулаторна батерия.

Директорът на Enso Иън Хардинг заявява, че завършването на този проект е важен крайъгълен камък за възобновяемата енергия в Обединеното кралство и предоставя допълнително доказателство, че съвместно разположени проекти за съхранение на слънчева енергия и батерии, свързващи се директно към преносна мрежа, ще играят важна роля в плановете за декарбонизация на Великобритания.

Страната има за цел да достигне 70 GW слънчево производство до 2035 г. Само Enso и Cero ще се стремят да добавят 5 GW капацитет чрез 38 енергийни проекта, които са в процес на разработка. Те ще се появят в Англия под формата както на самостоятелни, така и на съвместно разположени слънчеви батерийни системи. Те ще възлизат на общо 9 милиарда долара инвестиции до 2026 г. като в момента слънчевият капацитет на Обединеното кралство е приблизително 14 GW. 

Ройсън Куин, директор по връзките с клиенти в National Grid, споделя: „Този успех в борбата с климатичните промени идва когато страната инвестира в най-голямото надграждане на мрежата от едно поколение, което позволява домашно произведена възобновяема електроенергия да захранва страната повече от всякога .”