Скоро ще можем да намаляваме температурата на соларни панели с акрилни листове

Скоро ще можем да намаляваме температурата на соларни панели с акрилни листове
Снимка: Estheruca67, Pixabay

Учените от университета Мутах в Йордания се стремят да намалят работната температура на фотоволтаичните панели чрез поставяне на прозрачни акрилни листове в различни наклони върху модулите. Листовете се поставят на разстояние приблизително 30 см.

Изследователите казват, че 3 mm акрилни листове могат да отразяват и абсорбират 10% от слънчевата радиация с дължини на вълните под 1,1 μm, което е недостатъчно за възбуждане на електрони при генериране на фотоволтаична енергия. Те вярват, че тази неизползвана радиация допринася за повишаване на температурата на панела и намалена производителност.

„Всички тези пропилени слънчеви лъчения просто ще загреят фотоволтаичния панел и ще увеличат температурата на повърхността“, заявиха изследователите.

За своите експерименти те са използвали три монокристални слънчеви панела, наклонени на 30 градуса, всеки с мощност 50 W, размери 630 mm x 540 mm x 18 mm и тегло 3,3 kg.

Те използват един панел без акрилен лист като еталон, докато на втори панел се слага лист, монтиран на разстояние 30 mm с променливи наклони от 15, 30 и 45 градуса. На третия панел се слага успоредно монтиран лист на същото разстояние.

Чрез анализ и тестове учените установяват, че панелът с наклони от 30 и 45 градуса е имал най-голямо понижение на температурата от 14,5%, докато панелът с паралелно монтиран лист е постигнал намаление от около 10%.

„Намаляването на температурата на фотоволтаичната повърхност води до увеличаване на фотоволтаичната електрическа ефективност и изходна мощност с около 2%“, обясняват те. „Резултатите от всички експерименти показаха, че инсталирането на прозрачен акрилен лист ще намали температурите на фотоволтаичната повърхност, ще подобри производителността, ще увеличи производството на електрическа енергия и ще удължи живота на клетките.“