Слънчевата и вятърната енергия изпреварват въглищата през първото тримесечие на 2023 г.

Слънчевата и вятърната енергия изпреварват въглищата през първото тримесечие на 2023 г.
Снимка: Picryl

Според прегледа на кампанията SUN DAY на данните, публикувани току-що от Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), през първото тримесечие на 2023 г. вятърната и слънчевата енергия заедно са произвели повече електроенергия от въглищата, а през март почти са се изравнили с ядрената енергия.

 

Последното издание на доклада на EIA "Electric Power Monthly" (с данни до 31 март 2023 г.) разкрива, че през първото тримесечие на тази година производството на електроенергия от слънчева енергия (включително малки разпределени системи) е нараснало със 7,8% в сравнение със същия период на 2022 г. Това се дължи до голяма степен на растежа на малките (покривни) фотоволтаични системи, чието производство се е увеличило с 24,0% - по-бързо от всеки друг енергиен източник - и представлява почти една трета (32,8%) от общото производство на енергия от слънцето.

 

Комбинацията от големи и малки слънчеви фотоволтаични инсталации, както и топлинната слънчева енергия, е осигурила 4,4% от електроенергията в страната през първите три месеца на 2023 г. Едновременно с това производството на електроенергия от вятър се е увеличило с 5,3% в сравнение със същия период на предходната година и е осигурило една осма (12,5%) от общото производство на електроенергия в САЩ. Заедно вятърната и слънчевата енергия осигуряват 16,9% - или над една шеста - от електрическото производство на страната през първото тримесечие на 2023 г.

 

За сравнение, производството на електроенергия от въглища е спаднало с 28,6% и е осигурило само 15,6% от общото производство на електроенергия в САЩ през първото тримесечие. Само през март вятърните турбини в страната са произвели почти толкова електроенергия (44 355 GWh), колкото и въглищата (49 863 GWh).

 

За първото тримесечие производството на електроенергия от ядрена енергия е намаляло с 0,6% и е надхвърлило производството на електроенергия от вятърна и слънчева енергия. Въпреки това, комбинацията от вятър и слънце само през месец март практически изравнява ядрената енергия: 62 734 GWh срещу 62 820 GWh. Според доклада настоящите темпове на растеж на слънчевата и вятърната енергия предполагат, че в крайна сметка те ще надминат производството на ядрена енергия за част или за цялата тази година.

 

Ако се вземе предвид производството на енергия от всички възобновяеми източници (включително биомаса, геотермална и водна енергия), през първите три месеца на тази година възобновяемите източници са представлявали една четвърт (24,9%) от общото производство. Това е по-висок дял от дела им (24,2%) през първото тримесечие на 2022 г., независимо от спада в производството на водноелектрическа енергия (с 15,5%), дървесина и биомаса (с 6,2%) и геотермална енергия (с 3,6%).

 

По този начин електроенергията, произведена от пълния микс от възобновяеми енергийни източници, надхвърля тази от въглища с 59,5%. Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници също така надхвърля това от ядрена енергия с 28,2%. Единствено природният газ - с дял от 39, % от общия обем - осигурява повече електроенергия от възобновяемите енергийни източници.

 

"От известно време възобновяемите енергийни източници изпреварват въглищата и ядрената енергия, като тази година комбинацията от вятърна и слънчева енергия вече изпреварва въглищата и е на път да изпревари ядрената енергия. Възобновяемите енергийни източници също изглеждат в добра позиция да осигурят над една четвърт от производството на електроенергия в страната през 2023 г.", казва Кен Босонг, изпълнителен директор на кампанията SUN DAY.