Соленоводна окислително-редукционна батерия с вграден ултракондензатор

Соленоводна окислително-редукционна батерия с вграден ултракондензатор
Снимка: Salgenx

Базираната в САЩ компания Salgenx твърди, че успешно е интегрирала ултракондензатори в своите соленоводни редукционни проточни батерии, което води до значително по-добра енергийна характеристика и производителност на системата.

Базираният в САЩ стартиращ бизнес Salgenx е интегрирал ултракондензатори със своите соленоводни редукционно-поточни батерии (SRFB), което е довело до подобрена енергийна реакция, повишена ефективност и подобрена енергийна плътност. Компанията представи своите мащабируеми SRFB по-рано тази година. Системата включва два отделни резервоара с електролити, единият от които е обикновена солена вода. Тя не използва литий или ванадий и не съдържа мембрана, за разлика от други проточни батерии, като по този начин обещава големи печалби на ниво изравнени разходи за съхранение.

Компанията твърди, че разходите за материали са 5 USD/кВтч, 257 USD/кВтч за инфраструктурата на системата, а общата стойност на системата е 500 000 USD, или 166 USD/кВтч за батерията с капацитет 3 000 kWh. Твърди се, че технологията има продължителност на живота повече от 25 години и ефективност в двете посоки от 91% при 10 mA/cm². Със своите 125,7 Wh/L енергийната й плътност превъзхожда тази на повечето други налични днес проточни батерии.

Системата Salgenx циркулира солена вода и патентован електролит през електроди, които регулират подаването и извеждането на електроенергия от батерията. Твърди се, че батерията е подходяща за редица приложения, включително за съхранение на електроенергия в мрежата (самостоятелно или със слънчева или вятърна енергия), за поддържане на потреблението, за арбитраж в мрежата, за разгръщане на микромрежи, за регулиране на напрежението и честотата, за комбинирано производство на електроенергия, за станции за зареждане на електрически превозни средства, за обезсоляване, както и за съхранение на топлинна енергия.

Сега, с интегрирането на ултракондензатори, се очаква SRFB да донесат още по-големи ползи. Твърди се, че интегрираната система осигурява бърза мощност в рамките на милисекунди, като компенсира по-бавното време за реакция на SRFB и значително увеличава общата мощност на системите.

Според Salgenx с добавянето на ултракондензатори системата SRFB вече е в състояние ефективно да се справя с краткосрочните изисквания за висока мощност. Тази повишена ефективност удължава живота на SRFB и подобрява цялостната работа на системата. SRFB са известни с високата си енергийна плътност, докато ултракондензаторите се отличават с висока плътност на мощността. Следователно SRFB осигурява дълготрайно съхранение на енергия, докато ултракондензаторите го допълват с мощни изблици, когато е необходимо, което според производителя води до по-всеобхватно решение за съхранение на енергия.

"Успешното интегриране на ултракондензатори със SRFB ще бъде важен етап за Salgenx и за индустрията на възобновяемите енергийни източници като цяло", казва Грег Гис, главен изпълнителен директор на Salgenx.