SUNOTEC изгражда най-голямата слънчева електроцентрала в България

SUNOTEC изгражда най-голямата слънчева електроцентрала в България
Снимка: SUNOTEC

Проектът Верила, който се изгражда на хълмист терен южно от София, ще увеличи производството на слънчева енергия в страната с 12 процента.

Новата електроцентрала, южно от София, ще генерира зелена електроенергия с пикова мощност от 124 мегавата. Проектът Верила се изпълнява от SUNOTEC, европейският пазарен лидер в изграждането на соларни паркове.

От септември 2022 г. над 90 висококвалифицирани служители на SUNOTEC работят по изграждането на наземна PV (фотоволтаична) електроцентрала в България. Най-голямото предизвикателство е естеството на терена – хълмисто място в планината Верила, източно от малкия град Дупница, на около час път с кола южно от столицата София. Валентин Господинов, мениджър за България: „Разположението на слънчевата централа на надморска височина между 700 и 1000 метра, със стръмни наклони до 18 градуса, е едно от най-приключенските и уникални в Европа. По-ниските температури, причинени от голямата надморска височина, допринасят за генерирането на допълнителна мощност. Това обаче означава, че трябва да адаптираме машините, както и последователността на изпълнение към предизвикателната топография на обекта. Затова е изключително важно да има опитни работници за инсталациите.“

Производството на слънчева енергия в българия се увеличава с 12 процента

С номинална мощност от пиковите 124 мегавата, слънчевата електроцентрала Верила ще има значителен принос към зеления електроенергиен микс на България. Изграденият от SUNOTEC соларен парк, ще генерира енергия, еквивалентна на 12 процента от текущото общо производство на всички фотоволтаични централи в страната. Това го прави най-големият парк за слънчева енергия в България.

„Както много други страни в ЕС, България трябва драстично да увеличи капацитета си в сектора на възобновяемата енергия, особено в светлината на настоящата климатична и енергийна криза“, казва основателят и главен изпълнителен директор на SUNOTEC Калоян Величков. „Трябва да осигурим значителни количества допълнителна възобновяема енергия във възможно най-кратък срок. Това е огромна задача. Горди сме, че даваме жизненоважен принос, като изграждаме слънчеви електроцентрали като тази във Верила.“

Sunotec действа в качеството на главен изпълнител

SUNOTEC отговаря за всички аспекти на инженеринга, управлението на проекта, доставките и изграждането на новата българска слънчева електроцентрала. Това включва 220 230 модула, 4305 тона стоманена конструкция и 1125,5 километра кабели. Както и осигуряване на квалифицирана работна ръка и наличие на специализирана техника от собствения автопарк на компанията. „Като се имат предвид взискателните стандарти и нивото на експертиза, изисквано на строителната площадка, ние предпочитаме да не работим с подизпълнители. При мащабен проект, сложен като този, може да възникнат много рискове във времевата линия на изпълнение, качеството, здравето и безопасността. Това не би било в съответствие с нашата корпоративна философия.“