Топ 6 на китайските производители на фотоволтаични модули

Топ 6 на китайските производители на фотоволтаични модули
Снимка: Trina Solar

Китайските компании за фотоволтаични модули публикуваха своите финансови отчети за 2022 г. и първото тримесечие на 2023 г. в края на април, като някои от водещите производители отбелязаха силно представяне.

В момента конкуренцията между компаниите за фотоволтаични модули от клас AAA е жестока. Със силното въздействие на технологията за тунелен оксиден пасивиран контакт (TOPCon) на Jinko Solar, постоянния напредък в интеграцията на JA Solar, „налягането“ на 210 mm n-тип i-TOPCon соларни фотоволтаични клетки на Trina Solar и силното представяне на Tongwei, на шампионата на LONGi ще му бъде по-трудно от предишни години.

Trina Solar

Trina Solar публикува своя финансов отчет за първото тримесечие на 13 март. Според доклада компанията е увеличила тримесечните си приходи с 39,6% или 21,3 милиарда китайски юана(3,05 милиарда щатски долара). Тяхната нетна печалба, отнасяща се към акционерите, е 1,79 милиарда китайски юана, нараствайки с 225,43% на годишна база, а еднократната нетна печалба е нараснала с 252,4% на годишна база или 1,73 милиарда китайски юана.

През първото тримесечие бизнесът с фотоволтаични продукти на Trina Solar демонстрира бързо развитие, белязано от забележителен скок в обема на доставките на модули и приходите от продажби в сравнение със съответния период на предходната година.

Trina Solar отдава растежа на значителното увеличение на продажбите на фотоволтаични продукти от серия 210 с висока мощност, което е резултат от подобрения производствен капацитет на компанията и намалените цялостни продуктови разходи, като по този начин повишава нейната рентабилност. Компанията приложи мерки за контрол на разходите, свързани с доставка на материали, логистичен транспорт и други разходи.

Стратегическото позициониране на Trina Solar във веригата на фотоволтаичната индустрия става все по-очевидно през отчетния период. Въпреки че обемът на доставките на модули за Q1 все още не е обявен, експертите от индустрията го изчисляват на повече от 11GW.

За цялата година компанията определи приблизителни 65 GW за доставки на модули, което представлява увеличение на годишна база от над 50%. До края на 2023 г. Trina Solar се стреми да има силициева пластина, клетка и капацитет за производство на модули от 50 GW, 75 GW и 95 GW, като клетките от n-тип надвишават 40 GW.

Jinko Solar

Jinko Solar публикува отчета си за първото тримесечие на 2023 г. на 29 април. Приходите на компанията за тримесечието са 23,2 милиарда китайски юана(3,32 милиарда щатски долара), което представлява увеличение от 57,7% на годишна база. Тяхната нетна печалба, отнасяща се към акционерите, възлиза на 1,66 милиарда китайски юана(238 милиона щатски долара), увеличавайки се с 313,7% на годишна база, докато нетната й печалба, несъобразена с GAAP(генерални принципи в счетоводството), се увеличи с 306,7% на годишна база до 1,22 милиарда китайски юана( 174,9 милиона щатски долара).

Основният фактор зад ръста на представянето на компанията през първото тримесечие е силното търсене на световния пазар. Приходите и печалбата на Jinko Solar се повишиха значително на годишна база поради увеличения обем на доставките на техните фотоволтаични модули, увеличаването на нововъведенията в експлоатация и усъвършенствания капацитет на n-типа.

Общите доставки на Jinko Solar през първото тримесечие достигнаха 14,49 GW. От тях 13,04 GW са доставки на модули, което позволява на компанията да си осигури първото място в света за доставени модули през последното тримесечие. Заради силното търсене, почти половината от доставките на модули са модули от n-тип, особено високоефективни модули Tiger Neo.

Компанията поставя годишната си цел за доставка на модули за 2023 г. между 60GW и 70GW, като се очаква доставките на модули от n-тип да представляват повече от 60%.

Jinko Solar подчерта положителните си виждания за средносрочния и дългосрочния потенциал за растеж на пазара. Те потвърдиха намерението си да инвестират в n-тип капацитет с конкурентна технология. Компанията планира да увеличи производствения си капацитет на моносилициеви пластини, високоефективни клетки и модули до края на 2023 г., като се стреми към 75GW, 75GW и 90GW.

JA Solar

JA Solar обяви своите финансови резултати за първото тримесечие на 2023 г. на 27 април. Докладът посочи стабилно представяне с приходи от 20,48 милиарда китайски юана(2,93 милиарда щатски долара), което представлява годишно увеличение от 66,2%. Нетната печалба, отнасяща се към акционерите, възлиза на 2,58 милиарда китайски юана(369 милиона щатски долара), което представлява увеличение от 244,5% спрямо предходната година, докато еднократната нетната печалба, несъгласувана с GAAP, е 2,49 милиарда китайски юана(357 милиона щатски долара), което е увеличение с 254,8 %.

През първото тримесечие доставките на клетки и модули на JA Solar достигнаха 11,7 GW, включително 152 MW за собствена употреба, като задграничните доставки представляват около 58%.

Финансовият отчет подчертава, че JA Solar са продължили да дават приоритет на разширяването на капацитета си през първото тримесечие. Компанията инвестира в изграждането на нов проект в Ordos Hi-Tech Zone, за да постигнат годишен производствен капацитет от 20GW силициеви пластини и 30GW клетки.

Нещо повече, проектът им за 5GW модул в Xingtai вече работи без проблеми. JA Solar планира да разшири своя капацитет за производство на модули до 80 GW до края на 2023 г., с очаквани доставки на модули от 60-65 GW, което представлява годишен ръст от над 50%. Компанията възнамерява да увеличи дела на капацитета за производство на силициеви пластини и клетки до 90% от капацитета за производство на модули.

През януари тази година JA Solar инвестира 60 милиона щатски долара за изграждане на първия си завод в САЩ с планиран капацитет за производство на модули от 2GW. Заводът ще започне работа през четвъртото тримесечие на 2023.

LONGi Green Energy

На 28 април LONGi Green Energy публикува своя финансов отчет за първото тримесечие. През отчетния период приходите на компанията достигат 28,3 милиарда китайски юана(4 милиарда щатски долара), увеличавайки се с 52,35% на годишна база. Тяхната нетна печалба, отнасяща се към компанията майка, е 3,64 милиарда китайски юана (521 милиона щатски долара), което се равнява на годишно увеличение от 36,55%. Еднократната нетна печалба се е увеличила с 35,7% на годишна база до 3,59 милиарда китайски юана(514 милиона щатски долара).

Обемът на доставките на модули на LONGi Green Energy през първото тримесечие е около 11GW, повече от половината от тях са продадени в чужбина. Междувременно компанията заяви в годишния си доклад, че има за цел да постигне капацитет за производство на силициеви пластини от 190 GW, капацитет за производство на клетки от 110 GW и капацитет за производство на модули от 130 GW до края на 2023 г.

По отношение на целите за доставка, компанията се стреми да достави 130 GW силициеви пластини (включително за самостоятелна употреба) и 85 GW клетки и модули (включително за самостоятелна употреба) през 2023 г. Компанията също така обяви цел от над 160 милиарда китайски юана(22,9 милиарда щатски долара) за годишните приходи през 2023 г.

Risen Energy

Risen Energy увеличи приходите си за първото тримесечие на 2023 г. с 25,2% до 6,78 милиарда китайски юана(972 милиона щатски долара). Нетната печалба, отнасяща се към компанията майка, е 311 милиона китайски юана(44,5 милиона щатски долара), което представлява ръст от 46,11% на годишна база. Еднократната нетна печалба е 270 милиона китайски юана(38,7 милиона щатски долара), което е ръст от 20,6% на годишна база. Компанията приписва ръста на печалбата през първото тримесечие на увеличените продажби на фотоволтаични продукти, което е довело до повишаване на приходите от продажби.

През първото тримесечие на 2023 г. обемът на доставките на модули на Risen Energy е около 4,5 GW, от които 39% в Китай и 61% в чужбина. Към края на 2022 г. годишният производствен капацитет на фотоволтаични модули на Risen Energy е 25 GW, докато целта е да надхвърли 45 GW през 2023 г. с цел за доставка на модули от около 30 GW.

Risen Energy използва своето конкурентно предимство чрез технологията за хетеро-преход (HJT). Според данните за дейността на компанията за връзки с инвеститорите, разширяването на производствения капацитет на фотоволтаични клетки и модули на компанията ще се фокусира предимно върху n-тип, а той ще разчита главно на хетеро-преходната технология.

В момента компанията има няколко текущи проекта за капацитет за производство на клетки и модули, включително Zhejiang Ninghai 5GW n-тип ултра нисковъглероден високоефективен хетеро-преходен соларен лист и проект за 10GW високоефективен соларен модул в Ninghai, провинция Zhejiang; 4GW високоефективен соларен клетъчен лист и 6GW високоефективен соларен клетъчен модул в Jintan, провинция Jiangsu. Тези проекти постепенно ще започнат да работят през първата половина на 2023 г.

Tongwei

Финансовият отчет на Tongwei за първото тримесечие на 2023 г. разкрива, че компанията е постигнала приходи от 33,2 милиарда китайски юана(4,7 милиарда щатски долара), което представлява годишно увеличение от 34,7% през първото тримесечие на 2023 г. Нетната печалба, принадлежаща на акционерите, достига 8,6 милиарда китайски юана(щатски 1,2 милиарда щатски долара), нараствайки с 65,6% на годишна база, докато еднократната нетна печалба е 8,5 милиарда китайски юана(1,2 милиарда щатски долара), което е ръст от 65,6% на годишна база.

Откакто обяви навлизането си в сектора на модулите през август миналата година и внедри стратегията за интегриране на фотоволтаичната индустрия, Tongwei надмина пазарните очаквания. Обемът на продажбите на модули на компанията през 2022 г. е 7,94 GW, това е увеличение с 226,1% на годишна база.

През първото тримесечие на 2023 г. доставките на модули на компанията надхвърлиха 3GW. Въпреки че изостава от другите модулни гиганти, растежът е впечатляващ и надминава този на някои от своите колеги.

За бизнес плана си през 2023 г. Tongwei ще се стреми да продаде 300 000 тона полисилиций с висока чистота, 70 GW (включително за самостоятелно използване) соларни клетки, 35 GW модули. Те смятат да инвестират в нов бизнес за производство на фотоволтаична енергия, който ще произвежда слънчева енергия за риболов, проект с мощност 1GW.

Китайският пазар ще бъде свидетел на ожесточена битка, докато задграничният пазар е сравнително ясен. Пазарният дял на LONGi, Trina, JA, Jinko и други компании ще бъде допълнително консолидиран и подобрен благодарение на техните марки, продукти, технологии, канали, капитали и възможности за глобализация. Редица компании ще ги последват, включително CSI Solar, Risen Energy, Astronergy, Tongwei, DAS Solar и DMEGC.