Този май България е била нетен вносител на ток

Този май България е била нетен вносител на ток

След като досега България е продавала на съседите, през месец май електроенергетиката на страната се преобърна на 180 градуса и за първи път от десетилетия България стана нетен вносител на ток. Страната е произвела по-малко, отколкото й е било нужно.

Енергетиката вече не е това, което беше, и всички прогнози и планове за бъдещето трябва да се съобразяват с това. На практика причината България да внася ток, за да задоволи нуждите си, не е, че няма собствени мощности, с които да си произведе енергия, а в това, че така е по-евтино. Пазарът търси най-добрите възможности и определено те не са в българските ТЕЦ.

За миналия месец има рекордно производство на слънчева енергия (над 10% от общия микс), както и рекордно производство от ВЕИ като цяло (над 30% от общия микс).

А в абсолютни стойности пък имаме най-ниската генерация от АЕЦ от поне 5 години насам, и от ТЕЦ - от поне две години насам.

В тази обстановка средните цени на електроенергията са се понижили до нива от средата на 2021 г. - около 170 лв./мВтч. От там следва, че бизнесът сега ще плати най-ниските си сметки за ток от 23 месеца насам.

Не трябва да се забравя, че месецът сам по себе си е специфичен, защото през него върви плановият ремонт на единия от блоковете в АЕЦ "Козлодуй". В момента системата ни работи без 1000 мегавата базова мощност, която по принцип е на разположение всекидневно, при това на сравнително ниска цена.

През май 2023 г. производството на електроенергия в страната изглежда по доста различен начин от май 2022 г. От една страна, българските мощности като цяло са произвели с близо 32% по-малко електроенергия на годишна база, като конкретно при въглищните централи пониженото е с цели 58%. От друга, потреблението през същия месец на годишна база се понижава само със 7%, което именно е и причината да внасяме повече ток.

България произвежда по-малко заради по-малката конкурентоспособност на енергийния си микс, доминиран все още от въглищата - дори след рекордния спад в производството на ТЕЦ делът им в общия микс остава над 32%.

Въпреки че цената на въглеродните квоти на европейската борса (ETS), които са основен елемент в разходите на въглищните централи, се понижава през май с над 10% (до около 80 евро на тон), енергията от ТЕЦ остава два пъти по-скъпа от нивата на борсовите сделки. И през следващите месеци ще заема все по-малък дял в производството. Показателно е например, че държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" работи с едва 10% от мощността си през последната седмица.

Въпреки че месечните норми на валежи през мях бяха изпълнени на много места, производството на хидроенергия спада на годишна база, като най-сериозната причина за това е сушата в предходните месеци и липсата на достатъчно сняг във високата част на планините, който сега да пълни водоемите. Въпреки това повечето валежи дават своето отражение и на месечна база производството от хидроцентралите расте сериозно - с 40% спрямо април. Но тук има и друга причина, а именно спреният 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй", чиято липса вечер се замества именно от ВЕЦ.

Производството на соларните мощности в страната достига над 256 хил. мВтч, което е с цели 25% от досегашания рекорд през юли 2022 г. - 201 хил. мВтч. Това количество е представлявало 10.4% от общото производство за месеца, което е значително повече от същия показател през април, когато е 6.6%, както и от миналия май, когато соларите са генерирали 5.5% от енергията в страната.

Може да се каже, че през юли ще имаме нови рекорди за соларите не само заради очакваното по-слънчево време, но и заради пускането на новия най-голям соларен парк в страната.

През 2022 г. износът на електроенергия донесе на България приходи над 6 млрд. лв. През тази досега постъпленията са едва около 300 млн. лева, като през май сумата буквално намалява, тъй като страната купува повече, отколкото продава.

В числа през май България е внесла 518 хил. мВтч електроенергия и е изнесла само 334 хил. мВтч. Страната ни е нетен вносител на електроенергия от две държави и доколкото за Румъния е очаквано, интересно е, че втората държава е Сърбия. В слънчеви дни Гърция също изнася ток за България, но реално тя е внесла 100 пъти повече енергия от нас, отколкото ние от нея.

Фактът, че България купува огромни количества електроенергия от Румъния, има и друго обяснение - румънският ток масово се препродава на други държави през суапови сделки. Гърция е от страните, които най-много се възползват от това. Така на практика съществена част от електроенергията, която влиза в България от Румъния, не е за домашни нужди. Все пак от това печели Електроенергийният системен оператор, който начислява преносни такси за всеки мегаватчас.