Цените на европейския енергиен пазар паднаха

Цените на европейския енергиен пазар паднаха през първата седмица на юни  

Производство на фотоволтаична, термоелектрическа и вятърна енергия

През изминалата седмицата производството на фотоволтаична енергия счупи дневния рекорд на германския пазар с 359 GWh, генерирани в събота, 3 юни.

Спрямо предходната седмица производството на слънчева енергия се е увеличило на три основните европейски пазарa. Най-голямо увеличение от 29% е регистрирано в Испания, където се взема предвид производството на фотоволтаична и термоелектрическа енергия като цяло. На германския и португалския пазар увеличението е съответно с 19% и 9,9%. На френския и италианския пазар производството намалява съответно с 5,9% и 11%. За седмицата от 5 юни прогнозите за производство на слънчева енергия на AleaSoft Energy Forecasting показват, че производството ще се увеличи в Испания, но може да намалее в Германия и Италия.

През изминалата седмица производството на вятърна енергия намалява на повечето пазари в сравнение с предходната. Най-значителни спадове са регистрирани на южноевропейските пазари, водени от 70% спад, регистриран на испанския пазар, следван от 69% спад в Португалия и 58% в Италия. На германския пазар намалението е с 9,2%, а на френския има ръст на производството с 18%. За седмицата, започваща на 5 юни, прогнозите за производство на вятърна енергия на AleaSoft Energy Forecasting показват, че може да се регистрират увеличения на Иберийския полуостров и Италия, докато се очакват намаления на германския и френския пазар.

Търсене на електроенергия

Седмицата, започваща на 29 май, приключи със спад в търсенето на електроенергия на почти всички европейски пазари спрямо предходната седмица, с изключение на испанския пазар, където беше регистриран ръст от 0,9%. Най-голям спад от 5,4% е регистриран на италианския пазар, следван от понижение от 3,7% на пазарите във Великобритания и Белгия и 3,4% и 3,2% в Германия и Франция. Междувременно холандският пазар регистрира най-малък спад от 0,4%.

Европейските пазари за електроенергия

През седмицата, започваща на 29 май, цените на повечето европейски пазари на електроенергия се понижиха спрямо предходната седмица. Изключения са пазарът на MIBEL в Испания и Португалия и пазарът на Nord Pool в скандинавските страни с повишения съответно от 4,4%, 7,1% и 60%. Най-значителен спад в цените от 17% е регистриран на пазара EPEX SPOT в Белгия. На останалите пазари цените паднаха с 4,7% на пазара N2EX в Обединеното кралство и 14% на пазара EPEX SPOT в Германия.

През първата седмица на юни средните седмични цени на европейските пазари останаха под 90 евро (96,5 долара)/MWh. Най-високата средна цена, 87,38 евро/MWh, е на португалския пазар, следвана от средната цена на испанския пазар - 85,07 евро/MWh. Седмичната цена на пазара MIBEL е най-високата сред европейските пазари за пръв път от 31 октомври 2022 г. Междувременно най-ниската средна цена е тази на скандинавския пазар - 20,86 €/MWh . На останалите пазари цените бяха между 58,68 €/MWh на холандския пазар и 83,85 €/MWh на IPEX пазара в Италия.

Що се отнася до почасовите цени, отрицателни цени са регистрирани на белгийския и френския пазар на 29 май, както и на 3 и 4 юни. На германския и холандския пазар, освен тези дни, часове с отрицателни цени има и на 31 май. В случая със скандинавския пазар отрицателните почасови цени са достигнати на 29 и 31 май.

Прогнозите за цените от AleaSoft Energy Forecasting показват, че през втората седмица на юни цените може да се повишат на повечето европейски пазари на електроенергия, повлияни от увеличаването на търсенето и намаляването на производството на вятърна или слънчева енергия.

Брент, горива и CO2

В понеделник, 29 май, фючърсите на петрол Brent за предния месец на пазара ICE достигнаха седмичната си максимална цена от $77,07/барел, което е с 1,4% по-високо от предишния понеделник. Но впоследствие цените паднаха, докато достигнаха седмичната минимална цена от $72,66/барел в сряда, 31 май. Тази цена е със 7,3% по-ниска от предходната сряда. През първите два дни на юни цените се възстановиха и цената в петък, 2 юни, е 76,13 $/барел, само с 1,1% по-ниска от предишния петък.

През първата седмица на юни преговорите за тавана на публичния дълг на САЩ продължиха да оказват влияние върху развитието на фючърсните цени на петрол Брент. Постигнатото споразумение доведе до поскъпване в петък, 2 юни, за което допринесоха и данните за заетостта в САЩ през май.

От друга страна, на срещата в неделя, 4 юни, ОПЕК+ се съгласи да запази текущите съкращения на производството до края на 2024 г. Освен това Саудитска Арабия се ангажира с допълнително намаление от един милион барела на ден, започвайки от юли. Това може да повлияе върху цените в посока нагоре.

През първата седмица на юни цените на фючърсите на газ TTF бяха повлияни нагоре от новината за повреда в завод за втечнен природен газ в Норвегия. Високите нива на европейски резерви обаче задържаха цените под 30 евро/MWh. Засегнатата от аварията централа се очаква да заработи през втората седмица на юни.

Що се отнася до цените на фючърси за права за емисии на CO2 на пазара EEX, през първата седмица на юни те са по-ниски от предходната седмица. В понеделник, 29 май, беше достигната седмичната максимална цена, 82,86 €/t, което е с 5,6% по-ниско от предходния понеделник. Тази цена обаче е с 0,7% по-висока от предходната седмица. От друга страна, седмичната минимална цена от €78,72/t беше регистрирана в четвъртък, 1 юни. Тази цена е с 5,1% по-ниска от предходния четвъртък и най-ниската от януари тази година.

По-ниските цени на газа подкрепят използването на това гориво за производство на електроенергия вместо въглища, което допринася за по-ниско търсене на права за емисии на CO2 в електроенергийния сектор.