Цените на соларните модули са най-ниските за последните две години

Цените на соларните модули са най-ниските за последните две години
Снимка: Pexels 

В доклад на Националната лаборатория за възобновяема енергия се посочват основните референтни стойности за цените на фотоволтаиците, внедряването, вноса и др.

Пролетната актуализация на пазара на слънчева енергия за 2023 г. на Националната лаборатория за възобновяема енергия (NREL) показва голямо търсене на фотоволтаични продукти в световен мащаб. Международната агенция по енергетика (МАЕ) съобщава, че в световен мащаб са инсталирани 231 GW слънчеви електроцентрали, с което кумулативното разгръщане на слънчевата енергия достига 1,2 TW.

Китай остава лидер в разгръщането на слънчевата енергия, като през 2022 г. ще увеличи инсталациите си с 57% на годишна база, което представлява 42% от световното търсене. По-голямата част от инсталациите в Китай са по-малки разпределени проекти, а не големи централизирани проекти за комунални услуги, посочва МАЕ.

Анализаторите на NREL прогнозират, че инсталациите в световен мащаб ще достигнат 300 GW тази година и 400 GW до 2025 г.

Цените на соларните модули са най-ниските за последните две години
Снимка: National Renewable Energy Laboratory

В САЩ фотоволтаиците представляват около 46% от новите мощности за производство на електроенергия, което показва впечатляващ ръст спрямо 4% през 2010 г. И все пак на фотоволтаиците им предстои дълъг път на развитие, за да изиграят ролята си на основна технология в енергийния преход. През 2022 г. фотоволтаиците ще представляват 9% от нетния летен капацитет и 4,7% от годишното производство на електроенергия, посочва NREL.

Калифорния е постигнала най-голям напредък в областта на слънчевата енергия, като 27,3% от нейното производство на електроенергия се осигурява от слънчева енергия. Към края на 2022 г. в 16 щата делът на слънчевата енергия в производствения микс е поне 5%.

Цените на соларните модули са най-ниските за последните две години
Снимка: National Renewable Energy Laboratory

Общо в САЩ са инсталирани 140 GWdc слънчева енергия, което представлява малко над 10% от световните инсталации. САЩ представляват около 17% от световното производство на електроенергия. През 2022 г. страната е добавила 20,2 GWdc слънчева енергия, казва NREL, въпреки че Американската асоциация за чиста енергия (ACP) определя това число на 25,5 GWdc, което представлява третата по големина година за разгръщане на слънчева енергия. Това е 15% забавяне на инсталациите в сравнение с 2021 г., което до голяма степен се дължи на забавяния на проектите в резултат на проблеми с доставките на компоненти.

Съхранението на енергия на територията на САЩ е добавило 14,1 ГВтч, 4,8 ГВтч съхранение на енергия, което е довело до средна продължителност от около 3 часа. Батериите и другите форми на съхранение се използват по различни начини - от пикови инсталации с кратка продължителност, заместващи новите пикови инсталации на природен газ, до съхранение с по-дълга продължителност, за да се съчетае с непостоянния цикъл на слънчевото производство.

Ценообразуване

Цените на фотоволтаичните системи за обществено ползване в САЩ се увеличават до 1,49 долара за Wac, което е с 13% повече на годишна база. Най-ниската и най-високата отчетена цена през 2022 г. са съответно 1,06 USD за Wac и 2,10 USD за Wac. Цените на жилищните системи също са се увеличили, макар и по-бавно, с около 6,3% на годишна база, като средната цена е 2,85 долара за Wac, според EnergySage.

Промените в цените варират в зависимост от размера на проекта. В извадка от проекти от основните пазари Аризона, Калифорния, Масачузетс и Ню Йорк цените се променят, както следва:

Увеличение с 5% до 4,40 USD/Wdc за системи от 2,5 до 10 kW
Увеличение с 9% до 3,92 USD/Wdc за системи от 10 до 100 kW
Увеличение с 4% до 2,59 USD/Wdc за системи от 100 до 500 kW
Увеличение с 13% до 2,08 USD/Wdc за системи от 500 kW до 5 MW
Глобалният поликристален силиций достига 18-месечно дъно през януари от 20 долара за килограм, възстановява се до 30 долара за килограм в средата на февруари, а след това спада до 24 долара за килограм в средата на април 2023 г.

Цените на модулите са отбелязали спад до двугодишен минимум в световен мащаб през април 2023 г., като от есента на 2022 г. насам те постоянно намаляват въпреки силното търсене. През първите два месеца на 2023 г. средните цени на модулите в САЩ са били 0,36 долара за Wdc, което представлява спад от 11% спрямо предходното тримесечие. Модулите се продават с 57% премия спрямо световната спот цена за монофазни монокристални силициеви модули.

Кривата на опита на фотоволтаиците, известна като закон на Суонсън, показва в логаритмична форма връзката между средната продажна цена на соларен модул и кумулативните доставки на модули в световен мащаб. За всяко удвояване на кумулативните доставки на фотоволтаични модули от 1976 г. до 2022 г. е имало средно 22% намаление на цените на модулите, казва NREL.

Производство

През 2022 г. световните доставки на соларни продукти рязко нарастват, като се увеличават с 46% спрямо 2021 г. и достигат 283 GW. По-голямата част от доставките, 96%, са монокристални силициеви панели, в сравнение с 35% през 2015 г. Делът на модулите от N-тип се увеличава, като представлява 51%, в сравнение с около 20% през 2020 г. и само 5% през 2019 г.

"Чрез по-високи стойности на напрежението на отворената верига можете да постигнете по-висока ефективност и номинална мощност. Само по себе си това вероятно ще насочи производителите към проектиране на n-тип TOPCon клетки, веднага щом успеят да го постигнат", казва Кенет Зауер, главен инженер, VDE Americas.

През 2022 г. САЩ са произвели около 5 GW соларни модули, въпреки че този брой се очаква да нарасне значително, тъй като Законът за намаляване на инфлацията е привлякъл силни глобални и местни инвестиции в производството на соларни компоненти в САЩ. ACP заявява, че пакетът от разходи в размер на 369 млрд. долара вече е привлякъл 150 млрд. долара частни инвестиции, което е довело до 46 нови производствени съоръжения или значително повишаване на капацитета.

Цените на соларните модули са най-ниските за последните две години
Снимка: National Renewable Energy Laboratory 

 

Въпреки че САЩ залагат много на местното производство, днес те разчитат в голяма степен на вноса. Според данни от преброяването на населението в САЩ през 2022 г. са внесени 28,7 GWdc модули и 2,5 GWdc клетки, което представлява ръст от 21% на годишна база. Малайзия, Виетнам, Камбоджа и Тайланд представляват 73% от целия внос на модули, което придава значително значение на продължаващата политическа битка за мораториума на президента Джо Байдън върху вноса на соларни тарифи от четирите държави.

През 2022 г. само 10%, или около 2,7 GWdc, от модулите са отчели тарифа, в сравнение с 56% (13,2 GWdc) през 2021 г., заяви NREL.