TSI получи средства за разработване на соларни прозорци

TSI получи средства за разработване на соларни прозорци

Снимка: Michael Shealy, Solar window array, Flickr

 

Производителят на фотоволтаични продукти Toledo Solar Inc (TSI) получи федерално финансиране в размер на 8,8 милиона долара от Службата за технологии за слънчева енергия (SETO) към Министерството на енергетиката на САЩ, за да продължи работата си по комерсиализирането на прозрачни и полупрозрачни продукти от слънчево стъкло за архитектурни прозорци.

Като част от наградата, отпусната от SETO, TSI и нейните партньори ще допринесат с дял от разходите в размер на 9 млн. долара, с което общото финансиране на проекта ще достигне 17,8 млн. долара.

TSI твърди, че разработването на полупрозрачно соларно стъкло ще позволи на пазарите, които използват традиционно стъкло, да включат решение за производство на енергия.

"Тази награда помага на Toledo Solar да продължи да внедрява местни соларни технологии в развиващия се пазар на нови енергийни източници, като същевременно създава много нови работни места в производството на чиста енергия от следващо поколение. В партньорство с Университета в Толедо и Националната лаборатория за възобновяема енергия ускоряваме комерсиализацията на нашите CdTe-базирани фотоволтаични прозорци, интегрирани в сгради.", казва главният изпълнителен директор Аарон Бейтс.