Влиянието на вятъра върху охлаждането на слънчеви панели в пустинни райони

Влиянието на вятъра върху охлаждането на слънчеви панели в пустинни райони
Снимка:Tom Brewster Photography, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Изследователи от Мароко са провели експериментално изследване, което е потвърдило, че дори в горещ пустинен климат вятърът има положителен ефект върху намаляването на температурата на фотоволтаичния модул, което подобрява производството на електроенергия, както и ефективността на преобразуване.

Въпреки че пустинните места са привлекателни за фотоволтаични инсталации поради високата слънчева радиация, излагането на сурови климатични условия може значително да намали ефективността на панелите. Един от често срещаните проблеми е прегряването на соларните клетки и предизвикателството е да се намери евтина, но ефективна техника за охлаждане.

Сега изследователи от университета "Мохамед Първи" и Парка за зелена енергия в Мароко са изследвали и определили количествено ефекта на вятъра като естествен охлаждащ агент при горещ сух климат. Те са изложили 300 W поликристален фотоволтаичен модул в продължение на шест месеца (през горещия период на годината) в Бенгерир, в средата на южната част на Мароко, и са измерили електрическите параметри на модула заедно с метеорологичните данни с помощта на висококачествени сензори.

Резултатите показват, че дори в горещ пустинен климат вятърът има положителен ефект върху намаляването на температурата на фотоволтаичния модул, което подобрява производството на електроенергия и ефективността на преобразуване.

Техните данни показват, че намаляването на температурата на модула (т.е. ефективността на охлаждане) варира от 1,12 °C до 14,48 °C при скорост на вятъра от 1 m/s до 5,8 m/s. Това води до увеличаване на изходната мощност от 0,12% до 7,18% и до повишаване на ефективността на модула от 0,04% до 6,45%.

По-конкретно, увеличаването на скоростта на вятъра с 5,8 m/s води до спад на температурата на фотоволтаиците с 12 °C, което води до увеличаване на производството на електроенергия и ефективността на преобразуване съответно със 7,2% и 6,5%.

Освен това проучването оценява влиянието на посоката на вятъра и показва, че южните ветрове, насочени към предната повърхност на фотоволтаичния панел, имат по-ефективен охлаждащ ефект от северните ветрове, което води до спад на температурата с 13 °C.

Те представят своите открития в статията "Experimental Investigation on the Effect of Wind as a Natural Cooling Agent for Photovoltaic Power Plants in Desert Location", публикувана в Case Studies in Thermal Engineering.

"Тези резултати могат да бъдат важни под претекст, че могат да дадат добра идея на инженерите за по-добър избор на мястото за разполагане на фотоволтаичните електроцентрали, включително скоростта и посоката на вятъра като критерий, както и за по-добро проектиране на фотоволтаичните електроцентрали в горещ сух климат, за да се възползват от ветровете и да повишат рентабилността и продължителността на живота им", заключават те.