Япония обръща поглед към идеята за повече слънчеви панели на покриви

От април 2025 г. новите сгради в района на Токио ще трябва да инсталират панели за слънчева енергия. Очаква се други региони да приложат подобни политики в периода до 2030 г.

Япония обръща поглед нагоре към слънцето
Снимка: Mark Hutchins

Докато 2030 г. и целите за декарбонизация на страната са все по-близо, Япония търси начини да повиши ангажираността си към възобновяемата енергия. За слънчевата енергия, която вече е ограничена от недостига на подходяща земя за разработване на нови проекти, покривите предлагат най-добрата възможност за бързо изграждане на нов производствен капацитет. Централното правителство и регионалните власти в Япония представят политики в подкрепа на инсталирането на слънчеви панели на покривите на домове и предприятия в цялата страна.

Япония си поставя за цел 46% намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г., като използва за база емисиите от 2013 г. За същия краен срок, страната си е поставила за цел да има най-малко от 36% до 38% възобновяеми енергийни източници в своя енергиен микс.

На конференция, проведена по време на Световната седмица на интелигентната енергия в Токио, говори Казуя Иноуе, директор на политиката за изменението на климата в Министерството на околната среда на Япония. Той отбелязва, че слънчевата енергия ще има най-голяма роля в постигането на целта за възобновяеми енергийни източници. „Министерството на околната среда е ангажирано и отдадено на слънчевата енергия“, каза той пред публиката в Токио. Той добави, че вижда ползи отвъд декарбонизацията, с плановете за нови соларни инсталации, които ще създадат нови работни места и ще съживят местните икономики в цяла Япония.

Но пътят до там е дълъг. Иноуе отбелязва в речта си, че според настоящите планове, постигането на целите за 2030 г. ще изискват удвояване на общия инсталиран фотоволтаичен капацитет на Япония, който е малко под 70 GW в края на 2022 г. Той завърши речта си като цитира проучване, което показва, че потенциалът на Япония за възобновяема енергия възлиза на 1,8 пъти от очакваното търсене до 2050 г. и заяви, че „все още не се прави достатъчно, за да се използва този потенциал“.

Ограничения на земята

С висока тарифа на изкупуване (FIT), Япония се очертава като лидер в слънчевата енергия през 2000 г. и оттогава поддържа инсталации от около 5 GW на година.

Днес обаче земята за тези проекти е оскъдна и набавянето на слънчева енергия започва да влиза в конфликт със селското стопанство и други индустрии. В по-дългосрочен план комбинирането на земя за слънчеви панели и земеделска земя в агроволтаични проекти трябва да открие някои нови терени. За съжаление, тези проекти са в ранен етап, както в техническо, така и в регулаторно отношение, и е малко вероятно да имат голям пазарен принос преди 2030 г. BIPV е в подобна ситуация: продуктите са ограничени, строгите строителни норми на Япония и изискванията за безопасност при земетресения означават, че одобряване на всеки фотоволтаичен продукт като строителен материал ще бъде дълъг процес. При плаващите фотоволтаици също има развитие, но регулаторните проблеми, както и няколко нашумели случая на системи, които са били сериозно повредени от бури, означават, че този сегмент също е изправен пред проблеми.

Това оставя слънчевите панели на покривите сред най-атрактивните възможности за по-нататъшно развитие на възобновяемите енергийни източници в Япония. Правителството отговаря с поредица от нови субсидии на централно и регионално ниво, за да стимулира допълнително слънчевата енергия за домакинства. Централното правителство, чрез Министерството на икономиката, търговията и промишлеността (METI), определи повишена FIT ставка за покривни фотоволтаични инсталации, по-големи от 10 kW, нараствайки от 10 JPY ($0,075) до 12 JPY от октомври. Големите покривни инсталации (с поне 250 kW производствен капацитет) са освободени от националната схема за търгове.

„Тъй като подходящите терени за инсталиране на фотоволтаични модули вече намаляват, METI определи цените на комерсиалните покривни фотоволтаични системи с 20 до 30% по-ниски от тези на наземно монтирани фотоволтаични системи с цел да повиши желанието на компаниите да инсталират покривни фотоволтаични системи. ” обясни Изуми Каизука, директор на изследванията в консултантска компания RTS Corp в Токио.

Тарифи за слънчева енергия в Япония по вид система (JPY):

Япония обръща поглед нагоре към слънцето
ФГ: Фискална година, Април 1-Март 31, Данни: RTS Corp

Допълнителните закони, въведени в началото на април, трябва да послужат за стимулиране на още повече фотоволтаични инсталации. Ревизиите на Закона за енергоспестяване на Япония изискват компаниите с високо потребление на енергия да докладват редовно за състоянието си и своите средносрочни и дългосрочни планове за преобразуване към енергия от неизкопаеми горива. Поставят се цели на определени отрасли, изискващи намаляване на потреблението на изкопаеми горива до 2030 г. (вж. таблицата по-долу):

Япония обръща поглед нагоре към слънцето
Данни: RTS Corp

Стимулите за нови слънчеви инсталации се появяват и на регионално ниво и са насочени основно към покривни фотоволтаични системи. От 2020 г. град Киото има изисквания за инсталиране на слънчеви панели на нови и реновирани сгради с площ над 2000 m². През декември 2022 г. Токио прави крачка напред в това отношение, като отнася същото изискване и за еднофамилни къщи и други по-малки сгради. Казуми Араи, мениджър за координация на системите в Токио (TMG), отбеляза, че около 70% от емисиите на парникови газове в Токио идват от сгради, докато само 4,24% от покривите на града в момента имат инсталирани слънчеви панели.

Новото изискване ще задължи компаниите, които строят големи обекти в Токио –покриващи повече от 20 000 m² годишно – да добавят слънчеви панели към сгради с площ по-малка от 2000 m². Тези компании (RTS Corp. изчислява, че около 50 предприятия ще бъдат засегнати) ще получат квота въз основа на броя на сградите и слънчевите условията във всеки регион. Собствениците на новопостроени големи сгради ще бъдат задължени да покрият поне 5% от площта на сградата с панели.

Законът трябва да влезе в сила от април 2025 г., след „период на подкрепа“ за строителите на жилища и други заинтересовани страни. TMG наскоро обяви плановете си да похарчи 740 милиарда йени за „силен и устойчив Токио“, включително 150 милиарда йени за насърчаване на инсталирането на съоръжения за възобновяема енергия в нови сгради. Други региони в Япония се очаква да последват примера на столицата с подобни изисквания за покривни слънчеви панели през следващите години.

Пазар на покривите

С  FIT и други налични субсидии, както и нарастващите цени на електричеството и атрактивния бизнес модел на споразуменията за закупуване на електроенергия, новата покривна фотоволтаична система се очаква да доведе до по-висок брой инсталации в цяла Япония. При нормални условия, RTS Corp. очаква годишните фотоволтаични инсталации в страната да достигнат 8 GW през 2030 г., докато при перфектни условия те могат да стигнат до 14 GW.

Компаниите, които доставят на японския пазар, се подготвят за нарастващото търсене на покриви, като много от тях предлагат комбинирани решения, които включват модули, инвертор, стелажи и често батерия, за да опростят процеса на доставка. Майкъл Дзанг, директор за Япония в Sungrow, китайска компания доставчик на инвертори и уреди за съхранение на енергия, казва, че очаква да види много компании да започнат да произвеждат фотоволтаични системи през следващите няколко години.

От страна на съхранението на енергия, субсидиите са достъпни за битови и търговски батерии. RTS Corp обаче казва, че цените ще трябва да паднат още, за да нарасне усвояването. Министерството на околната среда и други общини, включително Токио, предоставят много субсидии за постигане на паритет, но без голям ефект засега. Ще отнеме още няколко години, докато съхранението на енергия достигне паритет, тъй като батериите все още са скъпи и съвместимостта трябва да бъде подобрена допълнително.