Започва строителството на соларна велосипедна алея в Холандия

Холандската провинция Северен Брабант обяви началото на строителството на 500-метрова, монтирана на земята слънчева велосипедна алея по дължината на провинциалния път N285 близо до Вагенберг.

Започва строителството на соларна велосипедна алея в Холандия    

Фотоволтаичната система ще бъде интегрирана в горния асфалтов слой и ще се състои от 600 слънчеви панела от неопределен тип. „Този проект има за цел главно да придобие повече опит с разполагането на слънчеви клетки на велосипедни пътеки“, казва правителството на провинцията, отбелязвайки, че две подобни системи вече са били внедрени по път N395 близо до Ойршот и по път N324 близо до Граве, в самият Северен Брабант.

По време на 5-годишен период експерти от провинциалното правителство ще оценят по-специално устойчивостта на слънчевите модули на механичния стрес, приложен от присъствието на пешеходци и велосипедисти, разходите за тяхната поддръжка и енергийния добив на фотоволтаичната система.

Соларните пътища в Холандия не са непозната концепция. Велосипедна алея близо до Амстердам беше оборудвана със слънчеви панели през 2016 г., а друга беше построена през 2020 г. в провинция Утрехт. Осъществимостта и икономическата жизнеспособност на слънчевите пътища обаче все още остава спорна.

Правителството на провинцията споделя, че изграждането на слънчева велоалея във Вагенберг е част от по-голям проект, наречен „Zon op Infra“, план на холандското правителство за тестване на жизнеспособността на производството на слънчева енергия върху пътната инфраструктура. Планът включва разполагане на слънчеви инсталации покрай магистрали и на шумозащитни бариери.

Холандските власти се борят да идентифицират повърхности, върху които да разположат широкомащабни фотоволтаични инсталации поради недостига на земя. През последните години изследователски институти и частни компании се опитаха да докажат осъществимостта на соларни проекти върху неземеделска земя, включително диги, покриви, водни повърхности на сушата и в морето.